Obowiązujących w Unii elastycznych przepisów fiskalnych nie należy zmieniać do 2022 r., bo mają pomóc krajom członkowskim przejść przez pandemię i odzyskać wzrost gospodarczy — uważa minister Joao Leao. Komisja Europejska zawiesiła w 2020 r. kryterium 3 proc. deficytu budżetowego i 60 proc. PKB zadłużenia finansów publicznych. — Nie powinniśmy zbyt wcześnie wycofywać tych nadzwyczajnych reguł — minister Leao. Jego zdaniem, Unia powinna zapewnić, „abyśmy w tym i w następnym roku mieli elastyczność we wspieraniu wzrostu gospodarczego. Musimy mieć silne środki tymczasowe do wspierania gospodarki".

- Głównym zadaniem Portugalii jako przewodniczącej gremiom Unii jest osiągnięcie szybko dużego ożywienia gospodarczego, to absolutnie kluczowa sprawa dla Europy. Zasadniczą rolę w tym odegra fundusz odbudowy 750 mld euro. — Procedura jego wykorzystywania powinna być możliwie gładka i szybka, ale wyzwaniem dla krajów będzie konkretne użycie tych środków, czasem to wymaga czasu. Ważne, by kraje Unii były świadome potrzeby zaczęcia planowania natychmiast — dodał Leao.

Drugim ważnym celem Lizbony jest szybkie dojście do unii bankowej i unii rynków kapitałowych. Minister liczy na pewien postęp w I półroczu w kwestii Europejskiego Systemu Gwarantowania Depozytów (EDIS) — jedynego brakującego elementu w unijnym planie unii bankowej. — To bardzo trudny i bardzo ważny projekt — uważa minister.

Co do gospodarki Portugalii, to — jego zdaniem — wypadła nieco lepiej od oczekiwań dzięki napływowi środków z podatku dochodowego i zatrudnieniu. Portugalia dotrzymała zakładanego deficytu budżetowego 7,3 proc., w 2021 r. zamierza obniżyć go do 4,3 proc., o ile podatki będą napływać w tym samym tempie. W 2020 r. gospodarka zanotowała spadek o 8,5 proc., rząd przewiduje dla bieżącego roku wzrost o 5,4 proc., więcej od 3,9 proc. banku centralnego.

Umowa z krajami Mercosur

Na płaszczyźnie międzynarodowej Portugalia będzie dążyć do podpisania umowy o wolnym handlu Unii z krajami Mercosur (Argentyną, Brazylią, Paragwajem, Urugwajem i Wenezuelą) — stwierdził szef dyplomacji Augusto Santos Silva. Porozumienie uzgodniono w 2019 r. po 20 latach negocjacji, ale dotychczas nie sfinalizowano. — Chodzi tu o naszą wiarygodność. Odpowiedzialnością Portugalii jest podjęcie próby dokończenia tego procesu i podejmujemy ten obowiązek — powiedział minister

W czerwcu 2019 r. Unia zgodziła się utworzyć strefę wolnego handlu liczącą 700 mln ludzi zawierając porozumienie z krajami Mercosur. Francja i Parlament Europejski były jednak przeciwne, bo ich zdaniem latynoski blok powinien bardziej zobowiązać się w ochronie klimatu, a Brazylia zaprzestania wyrębu lasów w Amazonii. Z kolei obecny (od sierpnia 2019) prezydent Argentyny, Alberto Fernandez zasygnalizował, że chce renegocjacji części porozumienia. Portugalski minister stwierdził, że nie będzie wznawiania rozmów handlowych.

Powstały impas wskazuje, jak złożone są umowy handlowe Unii, która wykracza poza dostęp do rynku i kwestię ceł i chce nakłaniać do europejskich celów dotyczących środowiska i polityki zagranicznej.