W rozmowie z komisarzem UE, Valdisem Dombrovskisem podkreśliła znaczenie wymiany handlowej przez Atlantyk i inwestycji, „wyraziła też silne pragnienie tworzenia pozytywnych i owocnych stosunków z Unią Europejską" — ogłosił jej urząd. Oboje omówili też udział w rozwiązaniu sporu o subwencjonowanie producentów samolotów, rozwiązanie kwestii nadmiaru na świecie mocy produkcyjnych stali i aluminium, nieuczciwe praktyki handlowe Chin  — odnotował Reuter.

K. Tai i minister handlu Kanady, Mary Ng postanowiły kontynuować spotkania na szczeblu ministrów organu zarządzającego traktatem o wolnym handlu USMCA, Stanów, Meksyku i Kanady. Za ważne cele uznały wychodzenie z pandemii, zmiany klimatu, przymusową pracę i reformę WTO.

Chiny były z kolei głównym tematem jej rozmowy z brytyjską minister handlu Liz Truss. Obie panie postanowiły „działać konstruktywnie wobec nieuczciwych praktyk handlowych krajów o gospodarce nierynkowej (Chiny) " i przypatrywać się takim kwestiom jak przymusowa praca. Tematem rozmowy była też umowa handlowa USA-W. Brytania zapoczątkowana przez poprzednią administrację, rozmowy na ten temat będą kontynuowane na forum G7.

Katherine Tai podtrzymała groźbę nałożenia przez Stany karnego cła na towary z Austrii, W. Brytanii, Indii, Włoch, Hiszpanii i Turcji w odwecie za opodatkowanie przez te kraje usług cyfrowych. Urząd USTR zapowiedział je mimo ponowienia przez prezydenta Joe Bidena obietnicy kontynuowania rozmów o globalnym porozumieniu o podatkach od usług cyfrowych, prowadzących w ramach OECD.