Partnerzy społeczni reprezentowani w Radzie Dialogu Społecznego zaapelowali do władz o powstrzymanie się przed kolejnym zamknięciem gospodarki w trakcie drugiej fali epidemii koronawirusa. Jak podkreślają, najważniejsze znaczenie mają teraz odpowiedzialne działania rządu „na rzecz lepszej koordynacji walki z pandemią i koncentrowanie wszystkich działań na zapewnieniu bezpieczeństwa obywateli”.

„Kategorycznie zaznaczamy jednak, że narzędzia mające na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronawirusa, nie mogą być skoncentrowane na ograniczaniu przestrzeni gospodarczej” - piszą partnerzy społeczni. Jak przekonują, „gospodarka i ochrona zatrudnienia powinny być dziś priorytetem, a ograniczenia są uzasadnione tylko w przypadkach absolutnej konieczności. Taka decyzja musi być poprzedzona dogłębnymi analizami, które będą przedstawione opinii publicznej z właściwym wyprzedzeniem”.

Związkowcy i pracodawcy proponują także wprowadzenie rocznego na wszelkie nowe obciążenia prawne i podatkowe procedowane obecnie bądź przyjęte w ciągu tego roku. Zapewni to bowiem większą przewidywalność i stabilność dla działania gospodarki w tym trudnym dla wszystkich okresie.