Sankcje na Rosję mogą być ryzykiem dla polskich firm

Chcąc uniknąć surowych kar za naruszenie, także nieumyślne, unijnych sankcji nałożonych na Rosję, firmy muszą starannie weryfikować swoich kontrahentów – przekonuje firma doradcza EY.

Aktualizacja: 26.02.2024 07:38 Publikacja: 26.02.2024 03:00

Sankcje na Rosję mogą być ryzykiem dla polskich firm

Foto: ALEXANDER NEMENOV / AFP

Za naruszenia przepisów ustawy i unijnych rozporządzeń sankcyjnych przewidziane są kary administracyjne w wysokości do 20 mln zł. Kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż trzy lata może być ponadto nałożona na osoby fizyczne.

Czytaj więcej

Unia przyjęła 13. pakiet sankcji. Kreml jest oburzony, nazywa to „bezprawiem”

– Wprowadzenie sankcji wiąże się nie tylko z ryzykiem nakładania dotkliwych kar finansowych lub osobistych, ale także może fundamentalnie rzutować na działalność operacyjną i reputację firmy. Dlatego tak ważne jest świadome zarządzanie ryzykiem z tym związanym. Włączając w to, przede wszystkim, efektywną weryfikację kontrahentów – komentuje Tomasz Dyrda, partner w dziale zarządzania ryzykiem nadużyć EY Polska, współautor raportu tej firmy o wpływie sankcji nałożonych na Rosję i Białoruś na przedsiębiorstwa w Polsce.

Firmy boją się surowych kar za nieprzestrzeganie sankcji

Raport pokazuje, że niemal wszystkie firmy (88 proc.) przebadane przez EY zdają sobie sprawę z powagi zagrożeń i wolałyby uniknąć surowych kar za nieprzestrzeganie przepisów sankcyjnych. Z kolei trzy czwarte firm (74 proc.) podjęło dodatkowe działania w kontekście zarządzania ryzykiem sankcyjnym. Mimo to część firm nie była w stanie uniknąć konsekwencji związanych z wprowadzeniem sankcji. Co trzecia firma (31 proc.) była narażona na ryzyko niezamierzonego naruszenia sankcji, a co szósta (16 proc.) przyznaje, że sankcje zostały przez nią naruszone.

Zapewne dzieje się tak w dużej mierze dlatego, że choć niemal wszystkie firmy weryfikują swoich kontrahentów, to zakres tych działań jest bardzo różny. Zdecydowana większość przedsiębiorstw deklaruje, że dokonuje analizy wyłącznie pod kątem możliwości realizacji umów lub wypłacalności biznesowego partnera (odpowiednio 73 i 70 proc. wskazań). Znacznie rzadziej, bo w nieco ponad połowie firm biorących udział w badaniu (56 proc.) procedury weryfikacji kontrahenta oparte są na związanych z tym ryzykach.

Firmy muszą dokładnie sprawdzać z kim w Rosji współpracują

Eksperci EY podpowiadają tymczasem, że skuteczna z punktu widzenia ryzyka sankcyjnego weryfikacja kontrahentów powinna obejmować ustalenie struktury właścicielskiej i rzeczywistych beneficjentów kontrahentów. Do ich prawidłowej identyfikacji niezbędny jest dostęp do odpowiednich danych i znajomość lokalnych języków. Znajomość języka rosyjskiego nie wystarcza. Stąd zapewne duży odsetek (69 proc.) odpowiedzi twierdzących na pytanie o korzystanie z usług zewnętrznych doradców w tym zakresie.

Czytaj więcej

Sankcje przeciwko Rosji. Jak wpłynęły na firmy działające w Polsce? Raport

– Uwzględnienie czynników ryzyka w analizie kontrahentów pozwala nie tylko na lepsze zabezpieczenie interesów firmy, ale także oszczędza czas i środki przeznaczane na weryfikację partnerów biznesowych. Nie ulega wątpliwości, że ryzyko sankcyjne powinno znajdować się wśród kryteriów oceny kontrahentów – mówi Wojciech Niezgodziński, partner w dziale zarządzania ryzykiem nadużyć EY Polska odpowiedzialny za narzędzia wspierające analizę sankcyjną.

Badanie EY objęło próbę 204 firm.

Za naruszenia przepisów ustawy i unijnych rozporządzeń sankcyjnych przewidziane są kary administracyjne w wysokości do 20 mln zł. Kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż trzy lata może być ponadto nałożona na osoby fizyczne.

– Wprowadzenie sankcji wiąże się nie tylko z ryzykiem nakładania dotkliwych kar finansowych lub osobistych, ale także może fundamentalnie rzutować na działalność operacyjną i reputację firmy. Dlatego tak ważne jest świadome zarządzanie ryzykiem z tym związanym. Włączając w to, przede wszystkim, efektywną weryfikację kontrahentów – komentuje Tomasz Dyrda, partner w dziale zarządzania ryzykiem nadużyć EY Polska, współautor raportu tej firmy o wpływie sankcji nałożonych na Rosję i Białoruś na przedsiębiorstwa w Polsce.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Gospodarka
Ban na szybkie pociągi i hotele za niespłacane długi
Gospodarka
Polska rozwija się tak, jakby kryzysów nie było
Gospodarka
prof. Agnieszka Chłoń-Domińczak: Im starsze społeczeństwo, tym więcej trzeba pieniędzy na zdrowie
Gospodarka
MFW: Polaryzacja światowej gospodarki coraz większa. Polska na dobrym biegunie
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Gospodarka
Raport PIE. Co nam dało członkostwo w UE? Gdzie mamy największe zaległości?