Globalne ocieplenie zmorą biznesu. Ale nie wszyscy tracą

Średnie temperatury biją kolejne rekordy, co negatywnie wpływa na wiele dziedzin naszego życia. Skutki zmian klimatycznych coraz bardziej widoczne są też w biznesie.

Publikacja: 19.02.2024 03:00

Farma fotowoltaiczna

Farma fotowoltaiczna

Foto: materiały prasowe

Światowa Organizacja Meteorologiczna (WMO) ogłosiła, że 2023 r. został uznany za najcieplejszy w historii pomiarów, ze średnią globalną temperaturą powietrza rzędu 14,98 st. C.

Wysokie temperatury panowały i w Polsce. Z danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że tzw. średnia obszarowa temperatura powietrza w ubiegłym roku wyniosła u nas 10 st. C i była o 1,3 st. C wyższa od wieloletniej średniej rocznej (1991–2020). Cieplej niż w ubiegłym roku było w naszym kraju jedynie w 2019 r.

Redukcja emisji

Zmiany klimatyczne mają coraz większy wpływ m.in. na działalność giełdowych spółek i grup kapitałowych. W Azotach ściśle kontrolowane są warunki reakcji chemicznej na każdym etapie produkcji, w tym temperatura. – Zmiana warunków atmosferycznych (zewnętrznych) wpływa na sposób regulacji prowadzenia procesów chemicznych, np. instalacje chemiczne wykorzystują do procesów wodę chłodniczą, która jest schładzana głównie w chłodniach kominowych i chłodniach wentylatorowych przy udziale powietrza atmosferycznego. Wysokie temperatury zewnętrzne, szczególnie w okresach letnich, obniżają efektywność procesu chłodzenia wody, co przekłada się na zmniejszenie efektywności pracy instalacji chemicznych – informuje Monika Darnobyt, rzeczniczka prasowa Azotów. W biznesie nawozów sztucznych koncern musi udoskonalać właściwości produktów tak, aby były skuteczne w każdych warunkach. Rosnące temperatury powietrza tworzą też szanse. Chodzi o wydłużający się okres wegetacji roślin: nawozy mogą być aplikowane dłużej niż dotychczas.

Czytaj więcej

Niedźwiedzie polarne zagrożone śmiercią głodową. „Jadły nawet kości i poroża”

Podobnie w przypadku każdego kluczowego biznesu grupy Orlen: od działalności wydobywczej, przez rafineryjną, petrochemiczną, energetykę, dystrybucję gazu ziemnego, po sprzedaż detaliczną. „Grupa Orlen dostrzega szanse biznesowe związane ze zmianami klimatycznymi (np. rozwój OZE, nowych produktów czy usług), ale też konieczność efektywnego zarządzania ryzykami w mniej stabilnym otoczeniu” – informuje spółka. Dodaje, że punktem wyjścia są inwestycje sięgające 120 mld zł, do 2030 r., w transformację energetyczną. Tu największym wyzwaniem jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. Wymaga to dużych wydatków, ale i towarzyszy mu niepewność regulacyjna związana z ograniczaniem emisji w Europie. Wyzwaniem jest dostępność niezbędnych technologii w zakresie biogazu, wychwytywania i składowania CO2 czy produkcji paliwa syntetycznego. Dziś te technologie są na etapie rozwoju.

Na razie ocieplający się klimat nie ma większego wpływu na działalność grupy JSW. – Poprzez niesprzyjające, zmienne warunki pogodowe może jednak dochodzić do zakłóceń w dostawach naszych produktów do kontrahentów oraz w dostawach materiałów do zakładów grupy niezbędnych w procesie produkcyjnym. Nie bez znaczenia jest ewentualne wystąpienie suszy, która może uniemożliwić pobór wody do celów produkcyjnych oraz odprowadzanie zasolonych wód do wód powierzchniowych – podkreśla Tomasz Siemieniec, rzecznik prasowy firmy. Wysokie temperatury latem mogą wpływać na działanie klimatyzacji wyrobisk górniczych.

Farmy fotowoltaiczne

„Globalne ocieplenie i jego konsekwencje w postaci np. zmieniających się wzorców opadów, fal upałów czy też ekstremalnych zjawisk pogodowych stanowią wyzwania dla odporności systemów elektroenergetycznych, zwiększając prawdopodobieństwo zakłóceń. Zmiany klimatyczne mogą bezpośrednio (pozytywnie lub negatywnie) wpływać na każdy segment systemu elektroenergetycznego grupy: zarówno potencjał i wydajność wytwarzania, zapotrzebowanie na ogrzewanie i chłodzenie, odporność sieci przesyłowych i dystrybucyjnych, a także wzorce popytu” – podaje biuro prasowe PGE.

Szanse związane ze zmianami klimatycznymi dotyczą m.in. inwestycji w OZE. PGE mocno inwestuje m.in. w farmy fotowoltaiczne. Tylko w ub.r. koncern przekazał do eksploatacji 24 tego typu obiekty o łącznej mocy 43,6 MW. Jeszcze więcej instalacji, o mocy niemal 200 MW, ma być uruchomionych w br.

Ryzyko związane z klimatem na bieżąco monitoruje Tauron. – Zagregowane dane meteorologiczne przekładają się na decyzje biznesowe w ciepłownictwie i dotyczą m.in. długości sezonu grzewczego. Niski poziom wód w rzekach wpływa z kolei na generację w hydroelektrowniach, a ekstremalnie wysokie temperatury latem przyczyniają się do zmiany profilu konsumpcji energii elektrycznej np. poprzez upowszechnianie się klimatyzacji – zauważa Łukasz Ciuba, kierownik zespołu prasowego Tauronu. Również ten koncern dysponuje już instalacjami o mocy 56 MW.

Czytaj więcej

Sondaż: Polacy chcą płacić więcej, by ratować klimat, ale stawiają jeden warunek

Enea do głównych zagrożeń zalicza zwiększenie wymagań środowiskowych dla instalacji cieplnych i elektrowni, powodujące konieczność ponoszenia nakładów na ich modernizację. Obawia się też podwyżek opłat, w szczególności wzrostu kosztów zakupu uprawnień do emisji CO2, niepewności otoczenia legislacyjnego oraz zaostrzenia obowiązujących regulacji. Za to szanse widzi m.in. w budowie magazynów energii celem stworzenia buforu bezpieczeństwa w przypadku wystąpienia awarii jednostek wytwórczych spowodowanych zmianami klimatu.

Potrzebne metale

W KGHM ryzyko wiąże się z oddziaływaniem wysokich temperatur na infrastrukturę należącą do koncernu oraz na warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników. Lubiński koncern identyfikuje szanse związane z inwestycjami we własne OZE, które skutkują redukcją kosztów produkcji i zapewnieniem ciągłości działania przy jednoczesnej redukcji gazów cieplarnianych. Ponadto prawdopodobny jest wzrost zapotrzebowania na miedź wynikający z konieczności dostarczenia tego metalu na potrzeby gospodarki niskoemisyjnej, np. modernizacji sieci elektroenergetycznych.

Grupa Kęty w przyszłości dostrzega więcej szans rozwoju niż zagrożeń. – Aluminium ma ogromny potencjał dzięki swoim właściwościom, takim jak wytrzymałość, odporność na korozję, niskie koszty konserwacji, a przede wszystkim możliwość pełnowartościowego recyklingu. Jest elementem pożądanym na drodze do gospodarki neutralnej dla klimatu, niezbędnym do rozwoju OZE oraz elektromobilności – przekonuje Zbigniew Paruch, szef pr w Grupie Kęty.

Światowa Organizacja Meteorologiczna (WMO) ogłosiła, że 2023 r. został uznany za najcieplejszy w historii pomiarów, ze średnią globalną temperaturą powietrza rzędu 14,98 st. C.

Wysokie temperatury panowały i w Polsce. Z danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że tzw. średnia obszarowa temperatura powietrza w ubiegłym roku wyniosła u nas 10 st. C i była o 1,3 st. C wyższa od wieloletniej średniej rocznej (1991–2020). Cieplej niż w ubiegłym roku było w naszym kraju jedynie w 2019 r.

Pozostało 92% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Gospodarka
Ban na szybkie pociągi i hotele za niespłacane długi
Gospodarka
Polska rozwija się tak, jakby kryzysów nie było
Gospodarka
prof. Agnieszka Chłoń-Domińczak: Im starsze społeczeństwo, tym więcej trzeba pieniędzy na zdrowie
Gospodarka
MFW: Polaryzacja światowej gospodarki coraz większa. Polska na dobrym biegunie
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Gospodarka
Raport PIE. Co nam dało członkostwo w UE? Gdzie mamy największe zaległości?