Jakub Borowski: Idzie dobry czas dla turystyki

Popyt na usługi turystyczne już jest bardzo wysoki, a wraz z postępującym ożywieniem gospodarki światowej jeszcze wzrośnie – mówi Jakub Borowski, główny ekonomista Credit Agricole Bank Polska.

Publikacja: 25.05.2023 03:00

Jakub Borowski, główny ekonomista Credit Agricole Bank Polska

Jakub Borowski, główny ekonomista Credit Agricole Bank Polska

Foto: Jerzy Dudek

Operatorzy turystyki sygnalizują mocne wzrosty sprzedaży tegorocznej oferty wakacyjnej. Dzieje się to w czasach wysokiej inflacji, która pustoszy budżety domowe i przyczynia się do spadku konsumpcji. Zaskoczenie?

Warto na to zjawisko spojrzeć globalnie, bo mamy tu bardzo ciekawy obraz. Śledzimy sektorowe indeksy koniunktury PMI. I okazuje się, że mamy w tej chwili na świecie dychotomię, jeśli chodzi o przetwórstwo i usługi. W przetwórstwie sytuacja jest trudna, spadają nowe zamówienia, natomiast w usługach mamy dobrą sytuację. Usługi napędzają teraz wzrost gospodarczy globalnie, w Europie w szczególności. Wskaźniki koniunktury dla marca i kwietnia pokazują przy tym, że usługi prywatne na rzecz konsumentów szybko rosną na tle historycznym, przy czym do sektorów, które notują największe wzrosty należą turystyka i rekreacja. Potwierdzają to informacje napływające z krajów południa Europy, gdzie spodziewany poziom aktywności turystycznej będzie zbliżony do 2019 r. albo wręcz rekordowy. Pokazują to zarówno dane na temat liczby turystów, którzy już odwiedzili te kraje, jak i te dotyczące rezerwacji na dalszą część sezonu. Z dostępnych raportów wynika, że tylko w dwóch pierwszych miesiącach tego roku liczba zagranicznych turystów, którzy odwiedzili Włochy, wzrosła o przeszło 70 proc. w porównaniu z tym samym okresem 2022 r. Włoski główny urząd statystyczny ocenia, że jeśli ten trend się utrzyma, to nasilenie ruchu turystycznego może przebić poziomy sprzed pandemii. Rekordowy napływ turystów w pierwszym kwartale 2023 r. odnotowano w Portugalii, a w Hiszpanii liczba turystów była w tym czasie nieznacznie niższa niż w pierwszym kwartale w 2019 r., a więc przed pandemią.

Teraz 4 zł za tydzień dostępu do rp.pl!

Kontynuuj czytanie tego artykułu w ramach subskrypcji rp.pl

Na bieżąco o tym, co ważne w kraju i na świecie. Rzetelne informacje, różne perspektywy, komentarze i opinie. Artykuły z Rzeczpospolitej i wydania magazynowego Plus Minus.

Gospodarka
Ukraina kupi broń za rosyjskie pieniądze. Bruksela odmraża aktywa Banku Rosji
Materiał Promocyjny
Unia Europejska wspiera rozwój nowoczesnych sieci dystrybucji energii w Polsce Wschodniej
Gospodarka
Elisabetta Falcetti: Nowa strategia EBOiR-u dla Polski tuż-tuż
Gospodarka
Alexander von zur Muehlen, Deutsche Bank: Europa potrzebuje głębszej integracji, żeby konkurować o kapitał
Gospodarka
Polska zmniejszyła dystans do Niemiec. Ile w tym zasługi UE? Jest analiza EBOR