Sytuację w niemieckim przemyśle monitoruje stale Instytut Badań Ekonomicznych Ifo, jeden z największych ekonomicznych think-tanków w Niemczech, który działa przy uniwersytecie w Monachium.

- Oprócz fundamentalnego niedoboru komponentów elektronicznych, problemy związane z globalną logistyką, a zwłaszcza z wysyłką, wciąż zwiększają problemy związane z zamówieniami - mówi Klaus Wohlrabe, kierownik ds. badań w ifo Institute.

Czytaj więcej

Przemysł Eurolandu już wchodzi w recesję

Zaopatrzenie w surowce i półprodukty pozostaje poważnym problemem dla niemieckiej produkcji – alarmują dziś badacze, po przeanalizowaniu comiesięcznych ankiet wysyłanych do przemysłu. W lipcu aż 73,3 procent zapytanych firm zgłosiło wąskie gardła. To bardzo nieznaczna poprawa, w czerwcu z niedoborami walczyło 74,1 proc. przedsiębiorstw. To dane ogólne, jednak sytuacja jest dużo gorsza w branżach będących głównymi siłami napędowymi niemieckiej gospodarki, jak – branża elektryczna i elektroniczna, producenci maszyn i urządzeń oraz motoryzacja. To właśnie tu udział firm zgłaszających, że nie otrzymują wszystkich potrzebnych materiałów i półproduktów, wynosi około 90 proc.

- Sytuacja w podstawowych gałęziach przemysłu wytwórczego Niemiec pozostaje krytyczna - napisał w komunikacie IFO. Brak jest powodów do patrzenia w przyszłość z optymizmem. - Nic nie wskazuje na to, że w nadchodzących miesiącach prawdopodobne jest znaczące ożywienie w zakupach kluczowych materiałów - dodaje Wohlrabe.

Badacze zanotowali też kilka zmian, znacznie pogorszyła się sytuacja producentów napojów – problem dotyczy już 70,5 proc. firm, gdy w czerwcu na niedobory uskarżało się „zaledwie” 47,9 proc. Poprawie uległa natomiast sytuacja branży odzieżowej uległa poprawie, jest nadal źle, ale nieco lepiej – wąskie gardła zgłasza 64,1 proc. firm, co jest świetnym wynikiem wobec 81,7 proc. zanotowanych w czerwcu. Najniższy udział doświadczeń w rynku niedoborów, wynoszący 30,5 proc., odnotowali producenci metali podstawowych.

Czytaj więcej

PKB strefy euro rośnie. Tylko Niemcy rozczarowały