Putin podpisał specustawę pozwalającą rządowi regulować stosunki pracy w celu wspierania wojny, którą Rosja rozpętała w Ukrainie. Wprowadzono poprawki do ustawy „O obronie”. Rząd może teraz wprowadzić specjalne środki w gospodarce „w celu zapewnienia przeprowadzenia przez siły zbrojne Federacji Rosyjskiej, inne wojska, formacje i organy antyterrorystyczne operacji poza terytorium Federacji Rosyjskiej” – cytuje Kommersant.

Szczególne środki obejmują czasową reaktywację zdolności i obiektów mobilizacyjnych, księgowanie aktywów materialnych rezerwy państwowej oraz zamówienia rządowe u jednego dostawcy (i bez przetargu – red.) w celu realizacji zamówienia obronnego państwa i utworzenia zapasów.

Przedsiębiorstwa i firmy będą musiały, na polecenie władz, wprowadzić nadzwyczajny reżim pracy, godziny nadliczbowe i dodatkowe dni robocze. Firmom zabroni się odmawiania realizacji zamówień rządowych.

Czytaj więcej

Litwa wciąż blokuje tranzyt do Kaliningradu

Sekretarz prasowy Kremla Pieskow podczas telekonferencji powiedział, że nie ma żadnych warunków precyzujących, kiedy władze mogą korzystać z mechanizmu kryzysowego. „Jak rząd uzna za stosowne, podejmie te środki” – stwierdził Pieskow.