„W czasie kryzysu państwo musi wziąć na siebie role głównego inwestora" czytamy w nowym programie PiS "Polski Ład". Dzięki emisji obligacji rozwojowych możliwe ma być uruchomienie przez BGK funduszu, który po ustaniu pandemii sfinansuje odbudowę i modernizację kraju.

Mają to być dodatkowe środki, oprócz 770 mld PLN w ramach unijnej Polityki Spójności i Funduszu Odbudowy,  które premier szacował na ok. 650 mld zł w perspektywie kilkuletniej.

Fundusz Polski Ład da nie tylko impuls rozwojowy, ale także realnie zmieni jakość życia mieszkańców zarówno dużych, jak też średnich i małych miast. Ma wspomagać finansowo następujące zadania:

1. Nowoczesna Infrastruktura - rozbudowa sieci autostrad i dróg ekspresowych (ponad 2 tys. km), rozwój i remont dróg lokalnych (50 tys. km), inwestycje w drogi kolejowe, budowa obwodnic i mostów (ponad 100), likwidacja niebezpiecznych miejsc.

2. Transport – nowe, ekologiczne tabory (tysiące nowych nisko- i zeroemisyjnych autobusów), rozbudowa kolei aglomeracyjnej, inwestycje w porty i centra logistyczne,

3. Dostępne usługi społeczne - modernizacja placówek medycznych, zwiększenie dostępności do opieki medycznej, budowa żłobków dla 10 tys. dzieci, setki przedszkoli, 54 ponad 4 tys. świetlic oraz remonty w prawie 4 tys. szkół, rozwój lokalnej infrastruktury społecznej (świetlic wiejskich, domów seniora, centrów integracji i domów pomocy, działania z zakresu zazieleniania miast, wsparcie dla modernizacji 3,6 tys. boisk, centrów sportowych czy ogólnodostępnej infrastruktury fitness, zwiększenie do 80 proc. dofinansowania na budowę blisko 300 sal gimnastycznych i 100 basenów w gminach, które nie posiadają takich obiektów, rewitalizacja lub unowocześnienie co najmniej 300 obiektów infrastruktury kulturalnej i turystycznej

4. Cyfrowa Polska - nowa infrastruktura informatyczna, walka z wykluczeniem cyfrowym, 5G we wszystkich obszarach miejskich i wzdłuż głównych szlaków komunikacyjnych do 2025 r., ucyfrowienie wszystkich chętnych samorządów i lokalnych usług publicznych, itp.

5. Inwestycje w Twój dom - rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej, budowa lokalnych oczyszczalni, program Czyste Powietrze wymiany źródeł ciepła (milion domów), fotowoltaika, mała retencja, dofinansowanie dla  instalacji fotowoltaicznych dzięki programowi Mój Prąd (setki tysięcy domów),

6. Czysta energia - rozbudowa sieci energetycznej, rozwój technologii OZE (500 mln EUR na inwestycje w farmy wiatrowe oraz infrastrukturę towarzyszącą), 120 nowych lub zmodernizowanych ciepłowni.

W programie zapowiedziano też zmiany w „polonizację" systemu zamówień publicznych (tak by kontrakty uzyskiwały w większym stopniu rodzime MŚP), odrodzenie spółdzielni mieszkaniowych, odbudowę Pałacu Saskiego, kontynuację wielkich inwestycji (typu Centralny Port Komunikacyjny), wprowadzenie Krajowego Funduszu Rewitalizacji,  reformę planowania i zagospodarowania przestrzennym, tak by miasta nie rozlewały się przestrzennie bez żadnej kontroli, itp.

W programie czytamy też, że powodu zmian w podatku dochodowym mniej środków zostanie w budżetach samorządów, a zamiast tego więcej w kieszeniach Polaków. Ten ubytek zniwelujemy nową subwencją dla samorządów na cele inwestycyjne.