Unia Europejska sporządziła listę prawie 2 tys. projektów za 1,3 bln euro, która  będzie włączona do planu inwestycji mających pobudzić gospodarkę będącą w zastoju bez zwiększania długu

Po apelu nowego szefa Komisji Europejskiej, Jean-Claude Junckera rządy krajów Unii przedstawiły swoje projekty. Dotyczą one od budowy nowego terminala na lotnisku w Helsinkach po budowę wałów przeciwpowodziowych w W.Brytanii.

"Łącznie wybrano niemal 2 tys. projektów przewidujących inwestycję 1,3 bln euro, z czego 500 mld ma być wykonane w ciągu najbliższych 3 lat" - stwierdza dokument, który będzie we wtorek omawiany przez ministrów finansów. Inne projekty na liście, która nie jest ostateczna, dotyczą remontów kapitalnych domów mieszkalnych w Holandii, budowy nowego portu w Irlandii i za 4,5 mld euro trasy szybkiej kolei między Estonią, Łotwą, Litwą i Polską. Komisja chce, by pierwsze projekty były do czerwca wybrane i gotowe do przyciągania finansowania.

Juncker przedstawił w listopadzie plan pozyskania 315 mld euro głównie z sektora prywatnego w ramach szerszego planu wyjścia z okresu małego wzrostu po kryzysie długu i bankowym w strefie euro, który doprowadził niemal do niej rozpadu.

Poziom inwestowania w Unii jest obecnie najniższy w historii. Unia odłożyła 8 mld euro na zasilenie specjalnego funduszu 21 mld euro zarządzanego przez EBI. Urzędnicy w Brukseli uważają, że uda się pozyskać 315 mld w ciągu 3 lat. Kraje Unii mogłyby dołożyć się do łącznej sumy 500 mld euro, a ich wpłaty nie byłyby liczone do deficytu zgodnie z unijnymi regułami budżetowymi. W ramach planu inwestycyjnego rządy zobowiązałyby się do wprowadzania reform strukturalnych i do inwestowania, dając Europejskiemu Bankowi Centralnemu podstawą do ilościowego poluzowania polityki pieniężnej na wzór amerykański: skupu obligacji rządowych dla zasilenia gospodarki pieniędzmi.