„Nowy rząd Ukrainy prowadzi reformy, w tym urynkowił ceny gazu. Do tego poprawia się skomplikowana sytuacja gospodarcza, która miała miejsce w 2015 r. Kraj wraca na ścieżkę wzrostu gospodarczego i kontrolowanej inflacji. Przy czym stabilna prognoza oznacza, że zakładamy iż w ciągu najbliższych 12 miesięcy władze Ukrainy dalej będą reformować kraj" - cytuje komunikat S&P agencja Unian.

Na ten rok S&P spodziewa się wzrostu PKB Ukrainy o 1 proc.; inflacji na poziomie 14 proc. i kursu dolara - 26 hrywien. W przyszłym roku wzrost się podwoi do 2 proc. PKB, inflacja spadnie do 12 proc. a hrywna osłabi się do 27,5 za dolara.. Podobnie ma być w 2018 r.

Zadłużenie Ukrainy w najbliższych czterech latach będzie stopniowo maleć o 3,9 proc. PKB rocznie i wyniesie średnio 70 proc. PKB w latach 2016-2019. Na koniec kwietnia dług państwa wynosił 67,09 mld dol..Na koniec 2015 r zadłużenie Ukrainy było na poziomie 79 proc. PKB.