Komisja Nadzoru Finansowego w dzisiejszym komunikacie poinformowała, że nałożyła na giełdową spółkę karę za nienależyte wykonanie obowiązków informacyjnych. Nadzorca wskazuje m.in. że spółka:

1. Nienależycie wykonała obowiązek informacyjny określony w art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, związany z przekazaniem Komisji, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości o
zamierzonych zmianach prawno-organizacyjnych, informacji poufnej o zaakceptowaniu zamierzonych zmian prawno-organizacyjnych przez radę nadzorczą, informacji poufnej o zawarciu transakcji w wyniku negocjacji podjętych w dniu 4 kwietnia 2014 r. oraz informacji poufnej o planowanym skupie akcji własnych.


2. Nie wykonała obowiązku informacyjnego określonego w art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie, gdyż nie przekazała Komisji, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości informacji poufnej o aktualizacji wartości nabytych akcji FLY.PL S.A. w dniu 30 września 2014 r. KNF wskazuje na nieprawidłowe informowanie przez spółkę o zamierzonych zmianach prawno-organizacyjnych (tj. przygotowaniu i zaakceptowaniu nowej strategii), a następnie o wdrażaniu tych zmian.

Czy Investment Friends zamierza się odwoływać? - Oczywiście. Nie było żadnego przewinienia. To kolejny przykład na uznaniowe nakładanie kar przez polskiego nadzorcę – powiedział "Rzeczpospolitej" Mariusz Patrowicz, kontrolujący spółkę DAMF Invest, która ma ponad 34-proc. udział w Investment Friends. Przypomina, że już niejedną sprawę z KNF wygrał. – Liczę, że wygramy i tę – mówi.

Kapitalizacja Investment Friends wynosi obecnie około 7 mln zł. Ponad 34 proc. akcji należy do spółki DAMF Invest, kontrolowanej przez rodzinę Patrowiczów.