Głównymi tematami rozmów będą m.in. akwizycje, zmiany w kodeksie spółek handlowych, wyzwań w branży compliance, sporów giełdowych, waloryzacji wynagrodzeń, transformacji cyfrowej, zmian w „Listing Act” oraz kwestii organizacji WZ.

- Ubiegły rok przyniósł szereg zmian legislacyjnych, ściśle związanych z rynkiem M&A i to zarówno publicznym, jak i prywatnym. Jedną z nich jest nowelizacja ustawy o ofercie publicznej w przedmiocie wezwań na akcje spółek publicznych czy też istotna nowelizacja KSH w zakresie tworzenia grup spółek i np. modyfikacji przepisów o przymusowym wykupie i przymusowy odkupie. Ponadto mamy szereg wprowadzonych ostatnio regulacji w zakresie szeroko rozumianego compliance, które również – i to bezpośrednio – oddziałują na rynek M&A. I wreszcie same czynniki makroekonomiczne, takie jak kryzys energetyczny, wojna, efekty pandemii – tu również widzimy mocny sygnał, który nakazuje ponownie przemyśleć podejście do – zdawałoby się wystandaryzowanych – niektórych klauzul umownych, np. MAC, vis maior czy klauzul waloryzacyjnych. Te wszystkie elementy chcemy ująć kompleksowo i przedstawić ich przewidywany wpływ na transakcje fuzji i przejęć zarówno na rynku polskim, jak i w projektach transgranicznych. - mówi Piotr Szelenbaum, radca prawny, partner w B2R Law.

Dwudniowe wydarzenie zakończone będzie debatą zatytułowaną „Najważniejsze zmiany regulacyjne i ich wpływ na funkcjonowanie emitentów”. Dotyczyć będzie m.in. modyfikacji regulacji wynikających z „Listing Act”, zmiany przepisów krajowych oraz raportowania ESG. Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych. „Parkiet” oraz „Rzeczpospolita” są patronami medialnymi wydarzenia.