„Naszą misją jest wspieranie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Polski” – takie oficjalne hasło przyświeca Bankowi Gospodarstwa Krajowego. Wiele wskazuje na to, że bank tę misję będzie także realizował poprzez rynek kapitałowy. BGK chce mieć bowiem w swoich strukturach biuro maklerskie.

„Chcemy, aby przedsiębiorstwa, ale przede wszystkim jednostki sektora samorządowego, z którymi dzisiaj współpracujemy, miały możliwość skorzystania w BGK między innymi z usług zarządzania ich środkami oraz pozyskiwania finansowania na rynku kapitałowym, a także doradztwa dotyczącego produktów kapitałowych. Zidentyfikowaliśmy, że na rynku finansowym występuje luka w dostępie do tego typu usług dla samorządów, które dzisiaj mają ograniczone możliwości skorzystania z rynku kapitałowego” – wyjaśnia biuro prasowe BGK. Firma podkreśla także, że większość europejskich banków rozwoju, takich jak BGK, ma w swojej ofercie rozwiązania obejmujące usługi na rynku kapitałowym.

Na razie jednak nie wiadomo, jaką formułę funkcjonowania przyjmie i jakie działania miałoby prowadzić biuro maklerskie BGK. „Obecnie prowadzimy analizy rynkowe dotyczące wielkości zidentyfikowanej luki oraz uruchomienia biura maklerskiego. Naszym celem jest poprawa dostępu, na zasadach rynkowych, do kapitału dla MŚP i samorządów, a tym samym wzmocnienie ich możliwości inwestycyjnych i pozycji rynkowej. Uzupełniając naszą ofertę o instrumenty rynku kapitałowego, moglibyśmy kompleksowo wspierać naszych partnerów na każdym etapie ich rozwoju i zwiększać naszą rolę na rynku finansowym w Polsce” – wyjaśnia BGK. Dodaje, że nie podjęto jeszcze ostatecznej decyzji, dlatego trudno też jest mówić o szczegółowych rozwiązaniach.