Marek Chrzanowski to były członek Rady Polityki Pieniężnej, pracownik naukowy SGH oraz członek Narodowej Rady Rozwoju przy prezydencie RP.

Obecnie funkcję przewodniczącego KNF pełni jeszcze Andrzej Jakubiak, który piastował to stanowisko od 12 października 2011 r. To oznacza, że jego pięcioletnia kadencja dobiega właśnie końca.

Ostatnio Chrzanowski zasiadał w RPP. Zrezygnował z członkostwa w Radzie - do której został wybrany przez Senat, jako kandydat PiS, w połowie stycznia 2016 r. - na początku września. Potem, w połowie września wycofał swój wniosek o rezygnację, a następnie złożył go ponownie. Ostatecznie Senat odwołał go ze stanowiska w czwartek 6 października. O rezygnacji z zasiadania w Radzie miały przesądzić sprawy osobiste.

Chrzanowski zapewniał, że jego decyzja nie wynika z żadnego konfliktu ani niepokoju wokół RPP czy NBP.

- Złożyłem rezygnację. Nic złego się nie dzieje. Nie jest to związane z żadnym konfliktem, ani żadnymi niepokojami wokół RPP i NBP - mówił.

Podkreślał także, iż jego decyzja jest przemyślana i długo rozmawiał z prezesem NBP Adamem Glapińskim.

- Wykazał pełne zrozumienie dla mojej decyzji - powiedział Chrzanowski.

Komisja Nadzoru Finansowego została powołana na mocy ustawy w 2006 roku (czyli za poprzednich rządów PiS) z połączenia Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (KPWiG) oraz Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych (KNUiFE). W 2008 roku do KNF włączono też Komisję Nadzoru Bankowego, znajdującą się wcześniej w strukturach NBP.