Agencja po raz drugi w tym roku rozpoczyna przyjmowanie aplikacji od przedsiębiorców o dotacje pod nazwą „Paszport do eksportu" z programu „Innowacyjna gospodarka". To pieniądze dla mikro, małych i średnich firm, które chcą rozpocząć lub rozszerzyć działalność eksportową. O euro z Brukseli mogą się ubiegać zarówno producenci, jak i usługodawcy. Usługa jest przedmiotem eksportu, gdy usługodawca i usługobiorca pochodzą z różnych krajów, niezależnie od miejsca świadczenia usługi.

Dwa etapy

Dofinansowanie przydzielane jest w dwóch etapach. W pierwszym firma przygotowuje plan rozwoju eksportu, zlecając go zewnętrznemu doradcy, na co maksymalnie może uzyskać 10 tys. zł dotacji. W drugim wdraża ten plan, na co może otrzymać do 200 tys. zł.

Realizowana w drugim etapie strategia eksportowa musi zawierać co najmniej dwa spośród sześciu działań. Przedsiębiorca może przeznaczyć unijną pomoc na: udział w targach i misjach zagranicznych, wyszukiwanie i dobór partnerów, uzyskanie niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia produktów lub usług przedsiębiorcy na wybrane rynki docelowe, doradztwo w zakresie strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych oraz doradztwo w zakresie opracowania koncepcji wizerunku na rynkach zagranicznych.

483 mln zł trafiło na „Paszport do eksportu" w „Innowacyjnej gospodarce"

Łączny budżet otwartego dziś naboru to 286,5 mln zł, z czego 1,5 mln zł to środki na pierwszy etap, a 285 mln zł na drugi. Oddzielne pule na etapy przewidziano już podczas poprzedniego konkursu, ale teraz po raz pierwszy rozdzielono terminy, do kiedy można składać wnioski.

Nabór na pierwszy etap będzie miał tzw. zamknięty charakter, co oznacza, że wnioski można składać tylko do 8 lipca. W przypadku aplikacji o środki na drugi etap nabór będzie miał charakter ciągły. Oznacza to, że PARP będzie przyjmowała projekty do końca roku.

Ukłon w stronę firm

– Przedsiębiorcy od dawna utyskiwali, że muszą długo czekać, aby rozpocząć realizację swych planów eksportowych, gdyż nawet gdy mieli je gotowe, musieli czekać na kolejny nabór. Dlatego wprowadzamy to udogodnienie – tłumaczy Patrycja Zielińska, wiceprezes PARP.

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

Zmiana umożliwi przedsiębiorcom ubieganie się o dofinansowanie wdrożenia planu rozwoju eksportu niezwłocznie po jego sporządzeniu i akceptacji przez regionalną instytucję finansującą lub PARP.

Jak ważne to ułatwienie, dobrze obrazują liczby zawartych dotychczas umów. Z 2027 podpisanych kontraktów ponad 1600 to umowy na pierwszy etap, a niecałe 400 na drugi. To zmiana istotna także ze względu na wykorzystanie całej puli środków na te dotacje. Wynosi ona 483,8 mln zł. Dotychczas wykorzystano (umowy i zatwierdzone już wnioski o dotacje) jedynie 76,2 mln zł, czyli nieco ponad 15 proc. budżetu.

Jak wskazuje Zielińska, wynika to jednak ze znacznie mniejszej kwoty (10 tys. zł), jaką operują przedsiębiorcy w pierwszym etapie. Dopiero drugi etap, kiedy w grę wchodzą dotacje do 200 tys. zł, przyniesie znaczne przyspieszenie płatności dla firm. A te są jeszcze niższe. Do końca maja przedsiębiorcom wypłacono niecałe 10 mln zł.

– Nie ma żadnego zagrożenia, że nie wykorzystamy tych dotacji – zapewnia Zielińska. Podkreśla, że środki się rozejdą, gdy większa liczba przedsiębiorców przystąpi do realizacji planów eksportowych.

masz pytanie, wyślij e-mail do autora a.osiecki@rp.pl