20 zdjęć na stronie internetowej MNK, niejednokrotnie pokazywanych po raz pierwszy, skupia się na wątkach krakowskich w biografii papieża, ukazując go jako metropolitę krakowskiego, kardynała a potem Jana Pawła II goszczącego w Krakowie podczas pielgrzymek do Polski.

Fotografie pokazują go jako charyzmatycznego przewodnika duchowego, a zarazem oddają jego otwartość w kontaktach z drugim człowiekiem i umiejętność budowania wspólnoty. Pierwsze zdjęcia są czarno-białe, późniejsze kolorowe. Jedne i drugie z równą uwagą dokumentują niepowtarzalne  chwile, przywołując towarzyszące im przeżycia i emocje.

O tych zdjęciach kuratorka Magdalena Święch mówi; „Układają się one we wspomnienie, przywołują duchowe przeżycie artysty, jakim było dla niego każde spotkanie z Ojcem Świętym. Adam Bujak wielokrotnie podkreślał, że Jan Paweł II był i jest najważniejszym tematem jego twórczości, a dokumentacja fotograficzna działań papieża, której się podjął stała się dla niego misją.”

Adam Bujak nazywany jest często osobistym fotografem Jana Pawła II. Sam zresztą otwarcie mówi, że postać papieża to w jego życiu temat najistotniejszy. Daje temu świadectwo także w wielu albumach, które ukazały się nakładem wydawnictwa Biały Kruk, jak np. „Apostoł narodów. Jubileuszowa pielgrzymka Jana Pawła II śladami św. Pawła”, „Bliskie spotkania z Ojcem Świętym”, Dziękczynienie za dar Jana Pawła II”, „Fatima z Janem Pawłem II”, „Jan Paweł II. Dzień po dniu. Ilustrowane Kalendarium Wielkiego Pontyfikatu 1978-2005”, „Kraków Jana Pawła II”, „Lourdes z Janem Pawłem II”, czy najnowszy „Totus Tuus”.

Krakowski twórca fotografował Karola Wojtyłę przez ponad 40 lat. Od 1964 roku, kiedy  Karol Wojtyła został arcybiskupem metropolitą krakowskim. Adam Bujak towarzyszył mu również przy wyborze na papieża i potem - w Watykanie oraz podczas  licznych pielgrzymek zagranicznych.

Internetowa prezentacja krakowskiego Muzeum Narodowego zapowiada dużą wystawę  „Karol Kardynał Wojtyła. Fotografie Adama Bujaka” która zostanie otwarta 19 czerwca w Arsenale Muzeum Książąt Czartoryskich przy ul. Pijarskiej 8. Miała rozpocząć się w setną rocznice urodzin papieża, ale pandemia wymusiła jej przełożenie. Na razie zobaczyć można przedpremierowy pokaz wybranych z niej zdjęć.