Materiał powstał we współpracy z Bankiem Ochrony Środowiska

Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) zaprezentował właśnie pierwszy w historii spółki raport ESG podsumowujący działania banku w tym obszarze w 2020 r. Jakie są kluczowe założenia waszej strategii ESG?

Obejmuje ona działania BOŚ w trzech obszarach – na rzecz środowiska i klimatu, otoczenia społecznego oraz w zakresie ładu korporacyjnego. W tym pierwszym chcemy pozostać liderem zielonej zmiany. Będziemy nadal mocno stawiać na rozwój zielonych produktów finansowych i zwiększanie ich znaczenia w działalności biznesowej. Zakładamy wzrost wolumenu sprzedaży produktów zrównoważonych, w tym rozwój współpracy z MŚP, do 400 mln zł w 2022 r. Planujemy wzrost udziału zielonych aktywów w portfelu kredytowym do 50 proc. w 2023 r., wobec 36,3 proc. na koniec ub.r., przy jednoczesnym ograniczaniu finansowania wydobycia węgla energetycznego i niefinansowaniu nowych bloków węglowych, zgodnie z przyjętą polityką klimatyczną.

Ten ostatni element jest bardzo istotny w polskich warunkach. Jak przedstawia się obecnie portfel węglowy banku?

Przy finansowaniu inwestycji sektorów wysokoemisyjnych staramy się koncentrować na działaniach zmierzających do obniżenia emisyjności, poprawy efektywności czy przeciwdziałania zmianom klimatu. Proces dekarbonizacji i dążenia do pełnej neutralności klimatycznej musi zostać mądrze i efektywnie zaplanowany. Wtedy i pieniądz będzie efektywnie wykorzystany. Kluczem do sukcesu jest miks wiedzy sektorowej i ekologicznej, tak aby klient banku od początku inwestycji aż do jej zakończenia miał pewność, że wybrał optymalne rozwiązanie oraz ma odpowiednie wsparcie nie tylko finansowe, lecz również eksperckie. Wiemy też, że trzeba finansować paliwa przejściowe, bo to jedyna droga, by dojść do stanu docelowego.

A jakie są zobowiązania BOŚ na drodze do zeroemisyjności?

Jesteśmy na etapie wdrażania licznych aktywności mających na celu zmniejszanie negatywnego wpływu banku na otoczenie. Zgodnie ze strategią ESG planujemy osiągnąć neutralność klimatyczną do roku 2030. Do tego czasu będziemy sukcesywnie zmniejszać ślad węglowy. Już w ciągu dwóch lat chcemy go obniżyć o 20 proc. względem roku 2020. Zamierzamy od przyszłego roku całkowicie przejść na energię elektryczną pochodzącą z OZE. Ponadto modernizujemy flotę pojazdów – do końca 2023 r. chcemy mieć we flocie 30 proc. aut hybrydowych lub elektrycznych. Udoskonalamy system zarządzania odpadami, dążymy do istotnego ograniczenia zużycia papieru czy plastiku. Dojście do pełnej neutralności klimatycznej przez BOŚ w 2030 r. jest jak najbardziej realne i systematycznie się do tego celu zbliżamy.

Wspomniał pan o działaniach we wszystkich trzech obszarach określonych przez ESG. Jak zatem będą one wyglądać, jeśli chodzi o otoczenie społeczne oraz ład korporacyjny?

Chcemy być bankiem aktywnym społecznie. Dlatego naszym celem jest zwiększenie zaangażowania pracowników poprzez aktywne włączenie ich w zachodzące w banku zmiany oraz poprawa postrzegania banku jako marki przez pracowników. W tym celu będziemy wdrażać politykę różnorodności oraz programy rozwojowe dla kadr różnego szczebla, wspierać wolontariat pracowniczy oraz projekty z obszaru wellbeing.

Autopromocja
Specjalna oferta letnia

Pełen dostęp do treści "Rzeczpospolitej" za 5,90 zł/miesiąc

KUP TERAZ

Zamierzamy także prowadzić edukację na rynku oraz promować zrównoważony rozwój i zaangażowanie w partnerstwa na rzecz istotnych działań społecznych. W przyszłym roku uruchomimy platformę edukacyjną wspierającą rozwój zielonych projektów wraz z przewodnikiem dla rynku w zakresie zasad zrównoważonego finansowania. Mamy także parasolową inicjatywę „BOŚmy pełni zielonej energii", w ramach której będą się odbywać m.in. konferencje, inicjatywy angażujące partnerów w regionach, warsztaty oraz działania edukacyjne z zakresu zaangażowania społecznego. W przyszłym roku wdrożymy politykę budowania relacji z otoczeniem społecznym oraz minimalizacji negatywnego wpływu na społeczeństwo. W te nasze działania wpisuje się także przystąpienie do United Nations Global Compact (UNGC) oraz do inicjatywy Science Based Targets initiative (SBTi).

Zgodnie z naszą strategią chcemy być także organizacją świadomą, stawiającą na rozwój kultury organizacyjnej i budowanie ładu korporacyjnego. Będzie się to przejawiało m.in. we wdrożeniu polityki zakupowej uwzględniającej standardy ESG, a także klauzul umownych w zakresie ESG dla nowych dostawców. Obejmiemy również oceną ryzyka ESG wszystkie nowe transakcje przeprowadzane z klientami instytucjonalnymi. A wreszcie do końca tego roku zamierzamy uzyskać rating ESG. Ponadto co roku będziemy publikować raport ESG. Pierwsza publikacja miała miejsce w tym tygodniu.

Czym plan BOŚ wyróżnia się od strategii ESG innych banków?

Przede wszystkim bardzo ambitnymi celami. Jak wspomniałem, mówimy aż o 50-proc. udziale portfela zielonego w 2023 r. To jest, po pierwsze, ogromy wzrost w porównaniu ze stanem na koniec ub.r., a po drugie – jesteśmy przekonani, że z takimi działami jesteśmy absolutnym liderem w polskim sektorze bankowym. O dużych ambicjach niech świadczy czas. Strategia została rozpisana do 2023 r.

Mamy zatem tylko dwa lata na osiągnięcie wyznaczonych celów.

Jakie będą koszty wdrożenia strategii?

Strategia zakłada szereg inicjatyw, których koszty, w porównaniu z bilansem lub wynikami banku, są marginalne.

Nie mają one charakteru wysokokosztowego, gdyż koncentrujemy się na jak największych efektach przy użyciu dostępnych narzędzi. Wdrażanie strategii ESG traktujemy również w kategoriach inwestycji – jest to działanie, którego oczekują inwestorzy, i realizując je, zwiększamy atrakcyjność spółki w ich oczach. Ponadto z ESG bezpośrednio wiąże się rozwój konkretnej oferty produktowej, coraz bardziej pożądanej na rynku.

Materiał powstał we współpracy z Bankiem Ochrony Środowiska