1/ Zygmunt Frankiewicz, Prezydent, Urząd Miejski w Gliwicach, Polska

2/ Karl-Heinz Lambertz, Prezydent, Komitet Regionów Unii Europejskiej, Belgia

3/ Thomas Kufen, Prezydent Miasta, Urząd Miasta Essen, Niemcy

4/ Sebastian Chwałek, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Polska

5/ Ludwik Węgrzyn, Prezes Zarządu, Związek Powiatów Polskich, Polska

6/ Anna Zalewska, Minister, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Polska

7/ Jacek Krupa, Marszałek, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Polska