Kierownictwo podjęło taką decyzję z obawy, że kolejny rok niskich premii skłoni pracowników działu bankowości inwestycyjnej do przejścia do bardziej hojnych konkurentów — podał tygodni nie ujawniając swych źródeł, a sam bank odmówił skomentowania tego.

Pewien informator sygnalizował już w październiku agencji Reutera, że Deutsche Bank starając się dotrzymać tempa firmom z Wall Street wypłaci wyższe premie za 2017 r., ale ich dokładna wysokość będzie zależeć od tego, jak wypadnie jego dział inwestycyjny na koniec roku i ile będą płacić rywale.

Powrót do wyższych bonusów zostałby z pewnością dobrze przyjęty przez pracowników DB, w którym łączna pula na premie zmalała z 2,4 mld euro w 2015 r. do ok. 500 mln w 2016 r. po wielomiliardowej w dolarach grzywnie za sprzedawanie toksycznych papierów wartościowych.

Bank musi jednak ostrożnie postępować z takimi wypłatami, bo agencje oceniające wiarygodność kredytową zwracają na to uwagę, a udziałowców frustruje zbyt wolna sanacja. Bank uprzedził w styczniu, ze słabe obroty papierami wartościowymi i mała aktywność klientów oraz odpis 1,5 mld dolarów związany z reformą podatkową w USA spowodują „małą" stratę w 2017 r.

- Bank musi wysyłać w 2018 r. pozytywne sygnały, inaczej będzie mieć problem. Rynek kapitałowy jest bardzo niecierpliwy, a jak na razie nie ma dowodów, że strategia DB doprowadzi do sukcesu — stwierdził w FAZ Ingo Speich z Union Investment.

Bank ogłosił w marcu zasadniczą przebudowę obejmującą zintegrowanie działalności detalicznej Postbanku z własnym działem usług konsumenckich w ramach cięcia kosztów, a także sprzedaż części działu zarządzania aktywami. Teraz jedna z osób powiedziała, że DB zamierza wprowadzić ten dział na giełdę tak szybko jak się da, w marcu lub w kwietniu. Prospekt emisyjny, który ma być zatwierdzony przez organ nadzoru BaFin, nie został jeszcze ukończony. FAZ podał wcześniej, że debiut miałby nastąpić najpóźniej w marcu, a łączna wartość działu mogłaby wynieść ok. 8 mld euro.