O osiągnięciu porozumienia z Kijowem w sprawie tzw. kredytu rezerwowego, fundusz informuje w komunikacie: „Współpracownicy MFW i władze Ukrainy osiągnęli robocze porozumienie w sprawie nowego 18-miesięcznego kredytu rezerwowego (SBA). Nowy program finansowania stand-by z żądanym dostępem do 3,6 miliarda SDR (równowartość 5 miliardów dolarów) ma na celu zapewnienie równowagi płatniczej i wsparcia budżetowego. Ma to pomóc władzom (Ukrainy-red) poradzić sobie ze skutkami szoku wywołanego COVID-19. Jednocześnie program wspiera reformy strukturalne, które zmniejszą podatność gospodarki Ukrainy na zagrożenia ”- powiedziała szefowa zespołu negocjacyjnego MFW Ivanna Vladkova-Hollar.

Jej zdaniem nowe porozumienie gwarantuje gotowość Ukrainy do powrotu do wzrostu i wznowienia reform po zakończeniu kryzysu. Umowa będzie także katalizatorem dodatkowego dwustronnego i wielostronnego wsparcia finansowego. „Umowa podlega zatwierdzeniu przez zarząd MFW w najbliższych tygodniach”.

Przedstawiciel Międzynarodowego Funduszu Walutowego Jerry Rice powiedział wcześniej agencji Unian, że nowy program może stać się finansową rezerwą dla Kijowa. Władze ukraińskie nie spełniły bowiem jeszcze warunków uzyskania pieniędzy z trzyletniego programu rozszerzonego finansowania w wysokości 5,5 mld dolarów, który został uzgodniony w grudniu 2019 r.

Narodowy Bank Ukrainy przewiduje otrzymanie w drugim kwartale 2020 r. pierwszej transzy z MFW wielkości 2 mld dolarów.