W. Brytania wyszła z Unii z końcem grudnia odcinając w dużym stopniu londyńskie City od wielu rynków na kontynencie, na którym odgrywało główną rolę. Banki i inne instytucje finansowe korzystające z Londynu jako wrót do Europy utworzyły przedstawicielstwa w Unii, aby uniknąć zakłóceń w obsłudze klientów. Miliardy euro z dziennego obrotu akcjami w tej walucie i obrót narzędziami pochodnymi przeniosły się z Londynu do Unii — pisze Reuter.

Obie strony postanowiły zacząć dialog za pośrednictwem nieformalnego forum omawiania przepisów finansowych, ale jeszcze nie zostało uruchomione. Katharina Braddick, dyrektor departamentu usług finansowych w resorcie finansów ma nadzieję, że w końcu ruszy. — Natychmiast po uzgodnieniu listu intencyjnego możemy przystąpić do nawiązywania rutynowych szlaków rozmów — powiedziała na dorocznej konferencji organizacji sektora prywatnego w zakresie usług finansowych TheCityUK. Forum nie będzie decydować o dostępie Brytyjczyków do rynku finansowego, ale uważa się je za istotne w tworzeniu mostów, zapewni brytyjskim stosunkom z Unią „wiarygodną, przejrzystą i zrozumiałą podstawę" dającą pewność firmom — dodała.

Szef działu usług finansowych w Komisji Europejskiej, John Berrigan stwierdził, że Unia jest otwarta na resztę świata. — Nie chodzi jej o rozłączenie się — dodał.

Komisja kontynuuje prace nad zatwierdzeniem tego forum, ale Brytyjczykom spieszy się, bo unijne pozwolenie dla LSE na rozliczanie narzędzi pochodnych w euro dla klientów z Unii wygasa w czerwcu 2022 i spowoduje rozczłonkowanie dużego rynku o obrotach bilionów euro. Komisja pyta banki i zarządzających aktywami, jak szybko mogą przenieść te rozliczenia z Londynu do Deutsche Börse we Frankfurcie i czy potrzebne są do tego przepisy ustawodawcze. Unia chce bezpośrednio nadzorować operacje clearingu euro i zwiększyć „otwartą strategiczna autonomię", aby unikać zależności od City.

- Dla Unii jest najważniejsza otwartość i odpieranie protekcjonistycznych pokus — stwierdził prezes LSE, David Schwimmer na odrębnej konferencji nt. europejskich usług finansowych. — To zapewniło Unii sukces tej otwartości na świat i umożliwiło jej osadzenie się w globalnych ekosystemach — dodał. Jego zdaniem, firmy z Unii powinny mieć dostęp do takich samych płynnych środków, usług, danych i możliwości technologicznych jak im podobni w zakresie clearingu. — Nie jestem za brakiem kontroli przez Unię nad ważnymi obszarami strategicznymi — wyjaśnił.

W. Brytania po uwolnieniu się od unijnych przepisów reformuje dotyczące City, aby wzmocnić światową konkurencyjność tego ośrodka. Dyr. Braddick uważa, że to oznacza dostosowywanie przepisów w ramach światowych norm nie niszcząc ich zestawu. Jej resort opracuje w ostatnim kwartale 2021 r. propozycje reform hurtowego rynku finansowego — Nie widzieliśmy powodzi odpływu talentów czy kapitału z W. Brytanii do Unii — powiedziała na konferencji.

Przedstawiciele władz USA uprzedzają ostrożnie Unię przed dzieleniem rynków finansowych po brexicie. — Przyszłość naszych stosunków w zakresie usług finansowych musi być naprawdę oparta na zasadach otwartości, integracji rynku i oczywiście konkurencji — stwierdziła wiceminister finansów w USA, Sharon Young.