Natomiast minimalne wynagrodzenie za pracę powinno wynosić 45 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej czyli: 1 500 zł.

NSZZ "Solidarność" wezwał rząd do podjęcia w Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych rozmów na temat przedstawionych propozycji, tak aby mogły one być uwzględnione przy pracach nad projektem ustawy budżetowej na rok 2011.