Pisząc o uprawnionych podmiotach, chodzi tu o jednostki samorządu terytorialnego, administrację rządową, w tym Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej, organizacje pozarządowe realizujące zadania związane ze zwalczaniem i likwidację skutków nadzwyczajnych zagrożeń oraz Zarząd Wojewódzki Związku Ochotniczej Straży Pożarnej. Z kolei jeśli chodzi o rodzaje projektów, to uzyskaną dotację będzie można wykorzystać na budowę lub przebudowę infrastruktury przeciwpowodziowej albo na zakup wyposażenia (doposażenie w sprzęt) niezbędnego do zwalczania i likwidacji skutków nadzwyczajnych zagrożeń.

Wnioski o dofinansowanie należy składać w sekretariacie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Miodowa 11, 65-602 Zielona Góra. Do podziału, pomiędzy projekty, które uzyskają najwyższą ocenę, jest milion złotych. Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 85 proc. (kosztów kwalifikowanych).

W celu prawidłowego przygotowania dokumentacji składanej w odpowiedzi na ogłoszony konkurs potencjalni beneficjenci powinni zapoznać się z treścią następujących dokumentów:

-  wzór wniosku wraz z listą wymaganych załączników o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013,

- regulamin konkursu,

- uszczegółowienie LRPO,

- lista wskaźników dla projektów,

- wzór umowy o dofinansowanie realizacji projektu.

Ogłoszenie o konkursie oraz wyżej wymienione dokumenty dostępne są w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.lrpo.lubuskie.pl.

Autopromocja
Rozlicz PIT z "Rzeczpospolitą"

W łatwy i wygodny sposób wypełnij zeznanie podatkowe

Pobierz za darmo