Część długów gminy o statusie miasta wyegzekwuje fiskus

Gdy dłużnik gminy o statusie miasta nie mieszka już na jej terenie, należną jej kwotę wyegzekwuje fiskus.

Publikacja: 09.12.2014 08:10

Część długów gminy o statusie miasta wyegzekwuje fiskus

Foto: www.sxc.hu

W poniedziałek Naczelny Sąd Administracyjny podjął uchwałę w sprawie egzekucji należności pieniężnych gmin o statusie miasta oraz wchodzącej w skład powiatu warszawskiego.

Kłopotliwie długi

O rozstrzygnięcie wątpliwości wystąpił prezes NSA. Spór dotyczył zasadniczo art. 19 § 2 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Zgodnie z tym przepisem właściwy organ gminy o statusie miasta wymienionej w odrębnych przepisach oraz gminy wchodzącej w skład powiatu warszawskiego co do zasady jest uprawniony do stosowania wszystkich środków w egzekucji administracyjnej należności pieniężnych, dla których ustalania lub określania i pobierania jest właściwy.

W swoim wniosku prezes NSA zauważył, że problem zasadniczo nie występuje, kiedy gmina o statusie miasta czy wchodząca w skład powiatu warszawskiego egzekwuje własną należność pieniężną od dłużnika, który mieszka (ma siedzibę, majątek) na jej terenie.

Kłopoty pojawiają się wtedy, gdy egzekucja dotyczy dłużnika, którego miejsce zamieszkania lub siedziba umiejscowione są poza obszarem oddziaływania terytorialnego takiej gminy. Podobne są trudności, gdy organ gminy o statusie miasta czy wchodzącej w skład powiatu warszawskiego przed wszczęciem egzekucji stwierdzi, że majątek zobowiązanego lub większa jego część nie znajduje się na terenie jego działania, ustalonego wcześniej. Wątpliwości te wywołały istotną rozbieżność w orzecznictwie.

Siedmioosobowy skład NSA uznał, że dla egzekucji należności pieniężnych art. 19 § 2 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji nie określa w sposób wyłączny właściwości organu egzekucyjnego będącego właściwym organem gminy o statusie miasta czy wchodzącej w skład powiatu warszawskiego.

W spornym przypadku, gdy dłużnik mieszka lub ma siedzibę (majątek, jego większą część) na terenie działania innej gminy niż ta, która ustaliła lub określiła dochodzoną kwotę, organem właściwym do egzekwowania należności pieniężnych określonych w art. 19 § 2 ustawy jest naczelnik urzędu skarbowego.

Zdrowy rozsądek

Dla NSA głównym argumentem przemawiającym za tym rozwiązaniem okazały się szerokie kompetencje i szczególny charakter naczelnika urzędu skarbowego jako organu egzekucyjnego. Nie bez znaczenia, jak tłumaczył przewodniczący składu, prezes Izby Finansowej NSA Marek Zirk-Sadowski, jest też zapewnienie szybkości i sprawności egzekucji.

sygnatura akt: II FPS 5/14

Opinia dla „Rz"

Artur Nowak radca prawny, partner w kancelarii DZP Domański Zakrzewski Palinka

Komentowana uchwała została podjęta w bardzo istotnej kwestii związanej z egzekucją, a warunkującej efektywny jej przebieg. Wobec rosnących rozbieżności w orzecznictwie na tle interpretacji przepisu art. 19 ust. 2 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji jej podjęcie stało się koniecznością. Sąd musiał wybierać na podstawie niepełnej bądź w zależności od spojrzenia niejasnej regulacji prawnej przy jednoczesnej konieczności zapewnienia efektywnej egzekucji. Jak się wydaje, o kierunku rozstrzygnięcia zadecydował ten drugi element i omawianą uchwałę z tego punktu widzenia należy ocenić pozytywnie.

Sądy i trybunały
Sędzia Piebiak może stracić immunitet. Oskarża go były lider KOD
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Konsumenci
Frankowicze mają nowy sposób na banki. Donoszą do prokuratury
Podatki
Ryczałtowcy chcą dzielić biznes, by obniżyć składkę zdrowotną
Praca, Emerytury i renty
Będzie dodatkowa waloryzacja emerytur i rent. Rząd odsłania karty
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Nieruchomości
Mieszkania społeczne. Koniec wyodrębniania na własność