Równowaga między akcjami a obligacjami

Portfel funduszy „Parkietu” na lipiec ma mniej akcji niż przed miesiącem. Udział obligacji z kolei lekko wzrósł. Teraz obie te kategorie zajmują podobne miejsce.

Publikacja: 07.07.2023 03:00

Równowaga między akcjami a obligacjami

Foto: Adobe Stock

Czerwiec dla inwestujących w fundusze był bardzo udany – nieliczne produkty zakończyły zeszły miesiąc pod kreską. Dobre nastroje na rynkach akcji i obligacji widać też w wynikach autorskich portfeli funduszy, które prezentujemy poniżej.

Komplet zysków

Wzrost rynków akcji i obligacji z zeszłego miesiąca był odpowiednim podsumowaniem całego I półrocza. Na liście wyników, zarówno czerwcowej, jak i półrocznej, brylowały m.in. produkty oparte na polskich spółkach. Co więcej, funduszom akcji małych i średnich firm udało się wypracować – średnio – ponad 20 proc. zwyżki w sześć miesięcy. Z niewiele słabszymi wynikami I półrocze kończyły fundusze szerokiego polskiego rynku. Zarządzający autorskimi portfelami funduszy, które prezentujemy poniżej, kierując się zasadą dywersyfikacji, stawiali mocniej na akcje rynków globalnych, głównie rozwiniętych. I był to oczywiście również dobry wybór. Przesunięcia w portfelach sprzed miesiąca należy na ogół ocenić pozytywnie. Przede wszystkim warto zaznaczyć, że każdy z sześciu zarządzających w ubiegłym miesiącu pomnożył swój kapitał. Co więcej, w jednym przypadku łączna stopa zwrotu przekroczyła 30 proc.

Zbliżony udział akcji i obligacji

W czerwcu nowością w portfelach były fundusze akcji japońskich, które – mimo solidnego zachowania – zagościły na krótko. Z początkiem nowego miesiąca zarządzający rezygnują z tego typu rozwiązań, co oznacza, że – średnio – nieco ponad 3 proc. aktywów musiało zostać zagospodarowanych w inny sposób. Co ciekawe, eksperci redukują także pozycję w polskich akcjach. Udział tego typu rozwiązań spada w porównaniu z czerwcem o 3,3 proc. do niecałych 11 proc.

Zwolnione środki zarządzający lokują m.in. w polskich obligacjach skarbowych. Ich pozycja rośnie w tym miesiącu o 2,2 proc. do 27,7 proc. W portfelu na lipiec rośnie jeszcze pozycja funduszy surowców, a także akcji rynków rozwiniętych. Pojawia się również fundusz absolutnej stopy zwrotu.

Wszystkie te zmiany sprawiają, że relacja między akcjami a obligacjami w portfelu funduszy „Parkietu”, tworzonym jako wypadkowa sześciu autorskich portfeli, jest bliska równowagi. Fundusze akcji w tym miesiącu będą stanowić 45,5 proc. wobec 51,3 proc. miesiąc wcześniej. Z kolei produkty złożone z obligacji będą odpowiadać za 46,7 proc. kapitału. Jest to wzrost o 2,2 pkt proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem.

Czerwiec dla inwestujących w fundusze był bardzo udany – nieliczne produkty zakończyły zeszły miesiąc pod kreską. Dobre nastroje na rynkach akcji i obligacji widać też w wynikach autorskich portfeli funduszy, które prezentujemy poniżej.

Komplet zysków

Pozostało 90% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Finanse
SEC uchyla drzwi dla etherowych funduszy ETF
Finanse
Rynek liczy, że SEC zatwierdzi ETF-y na ether
Finanse
MF: W nowej radzie fiskalnej mają zasiadać niezależni eksperci i praktycy
Finanse
Niemcy dały zgodę na wykorzystanie zamrożonych rosyjskich aktywów
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie
Finanse
G7 i UE chcą przejąć dochody z rosyjskich aktywów. MFW broni Kremla
Materiał Promocyjny
Problem sukcesji w polskich firmach będzie narastał