We wtorek Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną fiskusa, który odmówił powiatowi prawa do usunięcia błędów na fakturach notą korygującą.

Szpital w budowie

Chodziło o faktury zakupowe związane z budową szpitala i infrastruktury towarzyszącej. Na początku budowy rachunki i faktury były wystawiane na zespół opieki zdrowotnej. Od 1 stycznia 1999 r. budowa szpitala przeszła z mocy prawa na powiat. Choć jednak oficjalnie zmienił się inwestor, na fakturach nie zmieniono danych nabywcy. Wtedy nikt się tym nie przejmował, bo nie było szans na odliczenie VAT.

Problem powstał dopiero wtedy, gdy w związku z wydzierżawieniem inwestycji powiat chciał skorzystać z odliczenia VAT naliczonego przy budowie szpitala. Zapytał, czy jest to możliwe i czy musi poprawić błędną nazwę nabywcy na fakturach VAT poprzez wystawienie noty korygującej.

Fiskus uznał, że takie naprawienie pomyłki nie jest możliwe. Wyjaśnił, że jeżeli faktura zawiera błędne informacje sprzedawcy lub nabywcy, takie jak błędny NIP lub jego brak, błąd w nazwisku, imieniu, nazwie czy adresie, można wystawić notę korygującą.

Decydujące znaczenie ma jednak to, czy na skutek błędu nie zmienił się podmiot wskazany na fakturze. I jeżeli faktura została wystawiona na zupełnie innego nabywcę, to – zdaniem urzędników – notą korygującą poprawić się już jej nie da. Jedynym sposobem było wystawienie faktury korygującej przez sprzedawcę.

Powiat zaskarżył tę interpretację, a Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach uwzględnił jego skargę. Jego zdaniem w spornym przypadku fiskus skonstruował nieprzewidziany w art. 106k ust. 1 ustawy o VAT wyjątek od możliwości wystawiania przez nabywcę noty korygującej. W konsekwencji WSA uznał, że powiat jako faktyczny nabywca miał prawo wystawić noty korygujące do faktur zakupu dotyczących budowy szpitala.

Nie było nadużycia

Stanowisko to potwierdził NSA. Jak podkreśliła sędzia NSA Maria Dożynkiewicz, w sprawie mamy do czynienia z następstwem prawnym. Powiat zyskał z mocy prawa nowe kompetencje. W konsekwencji, jeśli inwestycja była finansowana przez powiat, a korekta miała na celu wyeliminowanie błędów i nie prowadziło to do nadużycia prawa, można było wystawić noty korygujące. Wyrok jest prawomocny.

Sygnatura akt: I FSK 1942/14