Wojna, szalejąca inflacja, widmo kryzysu gospodarczego, a nawet recesji sprawia, że nastroje także na rynkach finansowych nie są najlepsze. Przekłada się to na wyniki programów oszczędnościowych i inwestycyjnych, które aktywa uczestników lokują w akcjach czy obligacjach.

U nas takimi programami są m.in. Pracownicze Plany Kapitałowe i Otwarte Fundusze Emerytalne. Oba notują spadki aktywów. W tym pierwszym oddalają się one w dół od pułapu 10 mld zł. Na koniec września wartość aktywów netto funduszy zdefiniowanej daty w programie PPK stopniała do 9,6 mld zł.

Czytaj więcej

Sądne dni dla obligacji. Czy rząd i RPP zareagują?

Komisja Nadzoru Finansowego podsumowała właśnie sytuację w Otwartych Funduszach Emerytalnych we wrześniu. Okazuje się, że zgromadzone w nich aktywa miały na koniec zeszłego miesiąca wartość 132,5 mld zł. To znacząco mniej niż miesiąc wcześniej. Na koniec sierpnia aktywa OFE sięgały bowiem 141,7 mld zł. Ale ten spadek to o i tak nic w porównaniu z początkiem roku. Wtedy wartość aktywów wynosiła 188 mld zł. Na na koniec października ‘2021 było to prawie 200 mld zł.

Dane KNF pokazują, że stopniowo ubywa też członków OFE. Ich liczba oddala się w dół od 15 mln. Na koniec września w OFE było ich 14,952 mln.

Eksperci oceniają, że o ile wartość aktywów, wraz z poprawą sytuacji na rynkach finansowych, będzie się odbudowywać, to spadek liczby członków OFE będzie się pogłębiał. A to dlatego, że wśród nich zdecydowanie przeważają roczniki starsze, które będą odchodzić na emeryturę. Młodzi do OFE się nie garną.