Grecja otrzymała w ramach trzech programów pomocy ponad 260 mld euro na wyjście z 10-letniego kryzysu finansowego, od czasu wyjścia z trzeciego programu w 2018 r. korzystała jedynie z rynków obligacji na pokrycie swych potrzeb finansowych.

Dokonała też przedterminowego zwrotu transz pomocy od MFW, zostało jej do spłacenia 1,9 mld euro, ostatniej raty (podlegającej zwrotowi w 2024 r.) z łącznej sumy 28 mld euro, jakie Fundusz przyznał jej w latach 2010-14. — Grecja oficjalnie złożyła prośbę o pełną spłatę pozostałej sumy Funduszowi. Odpowiednia procedura została uruchomiona i spodziewamy się jej zakończenia w końcu marca — powiedział Staikuras w wywiadzie.

Grecja jest najbardziej zadłużonym krajem w strefie euro, dług finansów publicznych w tym roku wyniesie prawie 190 proc. PKB. Spłata raty wobec Funduszu pomoże Atenom zmniejszyć dług o punkt procentowy i pozwoli zaoszczędzić ok. 50 mln euro z racji odsetek.

Minister Staikuras wyjaśnił, że mimo zwiększenia wydatków na likwidację skutków pandemii Grecja prowadziła „ostrożną i odpowiedzialną politykę fiskalną oraz wnikliwą strategię emisji długu”. Większy wzrost gospodarczy i wyższe przychody do budżetu pozwolą jej osiągnąć w przyszłym roku nadwyżkę w bilansie pierwotnym (bez kosztów obsługi zadłużenia). — Patrząc dalej po 2023 r. będziemy zmierzać ku osiąganiu realistycznych nadwyżek pierwotnych — dodał.

To będzie ważny krok naprzód, bo Grecja stara się wrócić w 2023 r. do statusu kraju, w który można bezpiecznie inwestować. Rząd w Atenach przewiduje w tym roku wzrost o 5 proc. PKB i zmniejszenie pierwotnego deficytu do 1,2 z 7,3 proc. PKB w 2021 r.

W ramach zwiększonego programu nadzoru uzgodnionego w 2018 r. przez Grecję z jej europejskimi wierzycielami (EBC, Komisja Europejska), który pozwala im dokładnie obserwować postępy w polityce fiskalnej Grecja musi osiągać od 2023 r. pierwotną nadwyżkę ok. 2 proc. PKB. Minister Staikuras poinformował teraz, że Grecja zaczęła już przygotowania, by wyjść latem z tego programu unijnego nadzoru. — Poruszyliśmy już z europejskimi instytucjami kwestię wyjścia z niego — powiedział.