Rada Powiatu w Nidzicy ustaliła opłaty za dobę parkowania pojazdu na parkingu strzeżonym wyznaczonym przez starostę. Postanowiła, że nalicza się ją za każdą rozpoczętą dobę przechowywania pojazdu.

Uchwałę zakwestionował wojewoda warmińsko-mazurski. Jego zdaniem przyjęta regulacja jest niezgodna z art. 130a ust. 6a prawa o ruchu drogowym. Zgodnie z nim ustalone opłaty należne są za każdą dobę przechowywania pojazdu. Należy je więc liczyć za każdą pełną dobę, a nie za rozpoczętą – stwierdził wojewoda.

sygnatura akt: PN.4131.11.2014