Doradztwo inwestycyjne od kilku lat jest powszechną usługą u brokerów. Pozwala ono bowiem, zgodnie z prawem, doradzać klientom, jakie akcje warto kupić. Większość brokerów zdecydowała się na ofertę bezpłatną i bez żadnych barier wejścia, tak, aby objąć nią jak największą grupę inwestorów. Opiera się ona przede wszystkim na modelowych portfelach inwestycyjnych. Część pośredników zdecydowała się jednak pójść dalej i zaoferowała indywidualne, płatne podejście do doradztwa dla klientów zamożniejszych.

Zamożny klient zazwyczaj definiowany jest od 100 tys. zł aktywów. Tak jest chociażby w BM Alior Banku, które jako jedno z pierwszych wyszło z ofertą płatnego doradztwa.

– Na początku mieliśmy pewne obawy związane z tą usługą – przyznaje Andrzej Rosłaniec, dyrektor BM Alior Banku. – Klienci w Polsce nie byli przyzwyczajeni do opłat. Aby ich przekonać, trzeba pokazać wartość dodaną. Musieliśmy zatem postawić na jakość i najlepsze globalne wzorce. Wykorzystując synergię private banking i BM Alior Banku, zatrudniliśmy do współpracy z każdym oddziałem private banking menedżera inwestycyjnego (doradca inwestycyjny lub makler z uprawnieniami do świadczenia usługi doradztwa), który wspiera bankierów oraz klientów w obszarze inwestycji i doradztwa – wyjaśnia Rosłaniec. Wbrew początkowym obawom pomysł się sprawdza. Broker w ramach tej usługi zebrał już ponad 0,5 mld zł aktywów, a apetyt rośnie w miarę jedzenia.

A skoro jest popyt, to jest i podaż. W ubiegłym roku zmiany w doradztwie wprowadziło BM PKO BP i zaoferowało odpłatną wersję tej usługi. Próg wejścia wynosi jednak 3 mln zł, co siłą rzeczy ogranicza grupę potencjalnych klientów. Nad nową ofertą doradztwa pracuje też BM Pekao, które na razie zwalnia klientów z opłat za tę usługę. – Rozwój usługi doradztwa inwestycyjnego w BM Pekao to jeden ze strategicznych kierunków na najbliższe lata. Planowane są szerokie zmiany w modelu usługi, w tym objęcie nią pełnego spektrum instrumentów finansowych oraz udostępnienie kompleksowego narzędzia do wydawania rekomendacji, oceny portfela klienta czy składania zleceń. Docelowo propozycja doradztwa inwestycyjnego skierowana będzie do wszystkich segmentów klienta, jednak zakres usługi różnił będzie się w zależności od wartości aktywów klienta – mówi Piotr Kozłowski, dyrektor BM Pekao.