Według danych Bank of America, fundusze hedgingowe mają największe długie pozycje netto na dolarze od czerwca 2019 r. Wielu analityków uważa jednak, że aprecjacja amerykańskiej waluty może być w 2022 r. ograniczona, gdyż rynek już w dużym stopniu wycenił „jastrzębią" politykę Fedu.

– Spodziewane jest umocnienie dolara w pierwszej połowie 2022 r. Fed zakończy w marcu skup obligacji, a w czerwcu zacznie podwyższać stopy. Dolar może stracić część siły w drugiej połowie roku, ale te zmiany będą umiarkowane. Wystarczą, by skorygować nadmierne zwyżki z okresu sprzed podwyżek stóp – uważa Naoya Oshikubo, zarządzający w Sumitomo Mitsui Trust.

– Jeśli inflacja w USA wyhamuje w 2022 r., to niektórzy członkowie władz Fedu mogą opowiadać się za większą ostrożnością z podwyżkami. Może więc dojść do sytuacji, w której Fed będzie nieco bardziej „gołębi" niż ludzie się spodziewają, ale inne główne banki centralne zaczną kierować się ku odejściu od ultraluźnej polityki pieniężnej. Taki scenariusz byłby najprawdopodobniej negatywny dla dolara – wskazuje David Adams, strateg z Morgan Stanley.