W ramach konkursu do rozdysponowania pomiędzy mazowieckie urzędy pracy jest około 160 mln zł pochodzących z programu operacyjnego „Kapitał ludzki”.

Zdecydowana większość tej kwoty (ponad 150 mln zł) przeznaczona będzie na finansowanie poddziałania 6.1.3 „Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych”. Pozostała część środków (8,3 mln) przeznaczona jest na dofinansowanie poddziałania 6.1.2 „Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie”.

[srodtytul]Na szkolenia i staże...[/srodtytul]

Projekty systemowe realizowane w ramach poddziałania 6.1.3 przez powiatowe urzędy pracy koncentrować się powinny głównie na zadaniach związanych z przyznawaniem bezrobotnym jednorazowego wsparcia na założenie działalności gospodarczej, organizacji szkoleń oraz staży. W ramach tego poddziałania dofinansować można również przygotowanie zawodowe w miejscu pracy oraz organizację prac interwencyjnych. Dodatkowe wsparcie mogą otrzymać pracodawcy, którzy tworzą nowe stanowiska pracy dla osób bezrobotnych. Ważne jest to, że wkład własny przy realizacji ww. działań wynosi jedynie 15 proc. kosztów. Pozostała część, czyli 85 proc., finansowana jest ze środków Unii Europejskiej.

Wszyscy chętni do złożenia wniosków powinni się śpieszyć, ponieważ termin ich składania upływa 2 marca br.

[srodtytul]... oraz poradnictwo zawodowe[/srodtytul]

Nieco dłużej, bo do 27 marca, można składać wnioski na dofinansowanie z poddziałania 6.1.2. Wojewódzki oraz powiatowe urzędy pracy będą mogły powalczyć o dofinansowanie zadań związanych ze wzmocnieniem poradnictwa zawodowego oraz pośrednictwa pracy. W ramach tego poddziałania można się ubiegać również o dofinansowanie badań i monitoringu sytuacji na rynku pracy oraz publikowania ich wyników (regionalne obserwatoria pracy). Mogą to być również projekty szkoleniowe dla pracowników publicznych służb zatrudnienia. Wszystkie projekty finansowane są ze środków unijnych w 85 proc.

[ramka][b]GPP uwaga[/b]

Szczegółowe informacje, dokumentacja dotycząca konkursów oraz dokładne kwoty dofinansowania dla poszczególnych poddziałań znajdują się w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie przy ul. Młynarskiej 16 oraz na stronie internetowej [link=http://www.wup.mazowsze.pl/efs]www.wup.mazowsze.pl/efs[/link].[/ramka]

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

Opracowane na podstawie informacji Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie