Nowy harmonogram oferty zostanie przedstawiony w późniejszym terminie. Wczoraj na stronach internetowych spółki został zamieszczony prospekt emisyjny, który KNF zatwierdziła 21 maja. Wczoraj też miała zostać podana cena maksymalna w ofercie.

Spółka zamierzała podwyższyć kapitał o 20 proc., co oznacza, że z emisji akcji chciała pozyskać ok. 200 mln zł. Dodatkowo Getin Noble Bank, jako główny udziałowiec kontrolujący 98,8 proc. kapitału, zamierzał sprzedać podobnej wielkości pakiet akcji będących w jego posiadaniu. Dla inwestorów indywidualnych przewidziana była tylko pula akcji sprzedawanych przez głównego udziałowca. Inwestorzy instytucjonalni mieli objąć zarówno stare akcje, jak i akcje nowej emisji.

Środki z emisji spółka zamierzała przeznaczyć na dalszy rozwój grupy oraz zwiększenie sprzedaży.

Termin oferty zbiegał się z ofertą akcji energetycznego Tauronu, co obok słabszego klimatu na rynkach kapitałowych mogło być też przyczyną zawieszenia oferty.