Cezary Adamczyk

Cezary Adamczyk

Ocena funduszu Aviva Investors Obligacji. Rating wydany przez firmę Analizy Online

Aviva Investors Obligacji to fundusz dobrze wpisujący się w potrzeby klientów chcących inwestować w obligacje skarbowe bez jednoczesnego inwestowania w papiery dłużne przedsiębiorstw.

W środku stawki

Skarbiec Depozytowy to fundusz, który w założeniach ma zarabiać podczas dobrej koniunktury na rynku obligacji skarbowych, a jednocześnie chronić kapitał podczas bessy.

Wyniki funduszy inwestycyjnych na tle benchmarków

Wśród najlepszych jest najwięcej funduszy KBC, Investors, PKO i Superfund.

Ocena funduszu Legg Mason Akcji. Rating wydany przez firmę Analizy Online

Legg Mason Akcji prowadzi unikalną na naszym rynku politykę inwestycyjną. Jego portfel jest zarządzany zgodnie z koncepcją inwestowania w wartość.

Opłacalność inwestycji w akcje, obligacje, fundusze inwestycyjne, waluty

W najbliższych latach najwięcej powinniśmy zarobić na giełdzie, ale na stałą hossę nie ma co liczyć.

Ocena funduszu Aviva Investors Polskich Akcji. Rating wydany przez firmę Analizy Online

W Aviva Investors Polskich Akcji od dawna jest tak, że jeżeli w danym roku kalendarzowym kursy akcji małych i średnich spółek rosną, to fundusz znajduje się wśród liderów w grupie pod względem wysokości stóp zwrotu.

Mniejsze przychody z?audytu

Rynek wzrósł w 2014 roku o?ponad 4 proc. Przychody z samego audytu spadły jednak pierwszy raz od czterech lat.