"Kraje Azji cieszyły się przez ostatnie dekady znaczną dywidendą demograficzną, ale zapowiada się, że szybkie starzenie się społeczeństw stanie się +demograficznym podatkiem+ obciążającym wzrost" - czytamy we wtorkowym raporcie poświęconym prognozie ekonomicznej dla regionu Azji i Pacyfiku. Fundusz ostrzegł, iż region "zestarzeje się, zanim zdąży się wzbogacić".

"Tempo starzenia się (społeczeństw) jest szczególnie godne uwagi w porównaniu do historycznych doświadczeń Europy i USA" - dodano. W dokumencie napisano, że dochód per capita w Azji pozostaje na o wiele niższych poziomach niż w USA i w krajach o rozwiniętych gospodarkach notowanych w przeszłości.

"Przystosowywanie się do procesów starzenia może być szczególnie wymagające dla Azji ze względu na fakt, iż tamtejsze narody żyjąc w oparciu o relatywnie niskie dochody per capita zaczynają w szybkim tempie się starzeć" - wskazuje MFW.

Tempo przyrostu naturalnego narodów Azji ma według prognoz spaść do zera ok. 2050 roku, a odsetek ludzi będących obecnie aktywnych zawodowo - który według szacunków MFW pozostaje teraz na najwyższym poziomie - zacznie się zmniejszać w ciągu najbliższych dekad. MFW ostrzega, że ok. 2050 roku odsetek populacji powyżej 65. roku życia gwałtownie się zwiększy i osiągnie 2,5-krotność obecnego poziomu. Ma to się przełożyć na odejmowanie 0,1 punktu procentowego od rocznego wzrostu w ciągu kolejnych trzech dekad.

MFW powołuje się na przykład Japonii, która obecnie zmaga się jednocześnie ze starzejącym i kurczącym się społeczeństwem. W ciągu minionych dwóch dekad siła robocza zmniejszyła się w tym kraju o ponad siedem procent. Zbyt wysoki odsetek osób korzystających z emerytur osłabia potencjał wzrostu japońskiej gospodarki i według Funduszu nie pozwala na osiągnięcie celu inflacyjnego, które Bank Japonii wyznaczył na 2 procent.

MFW radzi, by azjatyckie państwa wprowadzały odpowiednio wcześniej plany konsolidacji fiskalnej, a także by kładły nacisk na umożliwianie kobietom i seniorom podejmowanie aktywności zawodowej.