Curt Lowens urodził się w 1925 roku w Allenstein - obecnym Olsztynie. Jego ojciec był szanowanym prawnikiem, a matka - aktywną działaczką lokalnej społeczności żydowskiej.

Gdy w Niemczech władzę przejęli naziści, rodzina przeniosła się do Berlina licząc na to, że w dużej gminie żydowskiej będzie bezpieczniej.

Kilka miesięcy przed wybuchem wojny starszy brat Lowensa wyjechał do Wielkiej Brytanii. Pozostała część rodziny planowała w 1940 roku wyjazd do USA dzięki pośrednictwu neutralnej Holandii. Podczas oczekiwania na ewakuację Lowensowie mieszkali w Amsterdamie. Tam zostali zatrzymani i mieli zostać odstawieni do obozu koncentracyjnego, ale udało im się przed tym wybronić.

W 1944 roku, leczona pod fałszywym nazwiskiem w szpitalu przez holenderskie mniszki zmarła matka Lowensa. On sam już jako nastolatek aktywnie uczestniczył w ratowaniu żydowskich dzieci - ponad 150 z nich udało się umieścić w aryjskich rodzinach.

Po wyzwoleniu Curt Lowens wstąpił do brytyjskiego wojska jako tłumacz, uczestniczył m.in. w aresztowaniu przez Brytyjczyków hitlerowskich przywódców we Flensburgu w Niemczech w połowie maja 1945 r.

W 1947 roku rodzina wyjechała do USA, gdzie Lowens ukończył nowojorskie Herbert Berghof Studio i został aktorem.

W 1951 roku zadebiutował rolą strażnika SS w oryginalnej produkcji Broadwayu "Stalag 17". Od 1960 roku wystąpił w ponad 100 filmach i serialach telewizyjnych. Często odtwarzał role niemieckich oficerów w filmach o II wojnie. Zagrał m.in. pułkownika w "Tobruku" Arthura Hillera, "Być albo nie być"  Alana Johnsona, a w jednym ze spektakli teatralnych zagrał dr. Josefa Mengele.

Ostatnią jego rolą był udział w filmie "She wants me" z 2012 roku.

Zmarł w wieku 91 lat w ośrodku opiekuńczym w Beverly Hills, założonym przez Los Angeles Museum of the Holocaust.

Autopromocja
Historia Uważam Rze

Odkrywaj karty historii i pogłębiaj swoją wiedzę od starożytności po nowoczesność

ZAMÓW