W jakiej formule odbędzie się tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy (EKG)?

Europejski Kongres Gospodarczy odbędzie się 20–22 września w Międzynarodowym Centrum Kongresowym (MCK) w Katowicach w formule stacjonarnej, z opcją śledzenia transmisji online. Nasi goście, paneliści, będą obecni na miejscu, a wszystkie sesje będą transmitowane i retransmitowane w internecie, tak jak to się już przyjęło przy tego typu imprezach.

Ważna uwaga – oczywiście wszystkie wydarzenia będą się odbywały zgodnie z wszelkimi zasadami bezpieczeństwa, w myśl aktualnych wytycznych sanitarnych dotyczących pandemii. My, jako zarówno organizator kongresu, jak i nasza spółka, która jest operatorem MCK, bardzo dużą wagę przywiązujemy do bezpieczeństwa naszych gości. Obiekt MCK daje nam te możliwości.

Warta podkreślenia jest wyjątkowość Międzynarodowego Centrum Kongresowego. Jest ono bardzo dobrze zlokalizowane, ale przede wszystkim jest to obiekt wielofunkcyjny, o dużej przestrzeni, taki, w którym łatwiej zadbać o względy bezpieczeństwa. Na miejscu będziemy mieli także zarówno punkt testowania, jak i punkt szczepień. Podczas wydarzeń kongresowych wstęp do MCK będą miały jedynie osoby z unijnym paszportem (certyfikatem) covidowym.

Magnesem przyciągającym uczestników kongresu do Katowic jest szerokie spektrum dyskusji gospodarczych i okołogospodarczych. Jakie są w tym roku główne nurty tematyczne EKG?

Osią debat będzie odbudowa gospodarki po pandemii. Zatem dyskusje obejmą m.in. Polski Ład i to, co realnie będzie on oznaczał dla przedsiębiorców. Ważnym tematem będzie obywatel-konsument w nowej rzeczywistości postpandemicznej. Myślę bowiem, że wszyscy mają już świadomość, iż wiele się zmieniło i konsument – czyli każdy z nas – jest trochę inny, zmienił nieco swoje nawyki i punkt widzenia na różne tematy. A przy tym tak naprawdę nikt jeszcze do końca nie wie, co się zmieniło, i eksperci będą szukali odpowiedzi na to pytanie. Mowa będzie także o globalnym handlu: jak się zmieniły relacje gospodarcze i łańcuchy dostaw na świecie. Sporo miejsca poświęcimy na rozmowy o Europejskim Zielonym Ładzie i zielonej transformacji. Ten trend zaczął się już przed pandemią, a teraz jeszcze się wzmocnił.

Jednym z głównych nurtów tematycznych będzie oczywiście także cyfryzacja. Była ona bardzo mocnym trendem w ostatnich kilku latach, ale pandemia tylko go wzmocniła i spowodowała, że dla przeciętnego biznesu temat digitalizacji stał się jeszcze bardziej aktualny. Wiele firm uruchomiło kanały sprzedaży online, dużo miejsca poświęcimy więc także rozwojowi e-commerce.

Rokrocznie atutem EKG jest obecność znamienitych gości, zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Kogo w tym roku się spodziewacie?

Przede wszystkim muszę powiedzieć, że jesteśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni bardzo dużym zainteresowaniem EKG. Ludzie są spragnieni kontaktów, rozmów. Widzimy to dokoła w czasie wakacji – ludzie ruszyli do restauracji, na koncerty. Podobną sytuację obserwujemy w przypadku różnego rodzaju spotkań, targów, a także naszego kongresu. Mamy bardzo dobrą reprezentację polskiego biznesu – przedsiębiorców, spółek Skarbu Państwa, ale także samorządów, środowiska naukowego czy też świata polityki, z przedstawicielami rządu na czele. Mamy też bardzo mocny udział dużego biznesu, dużych koncernów międzynarodowych, które jeszcze rok temu miały blokadę na udział w tego typu wydarzeniach; teraz już jej nie ma. Spodziewam się także bardzo mocnej reprezentacji Komisji Europejskiej. Agendę i konkretne nazwiska będziemy publikować wkrótce. Program już jest dostępny na stronie internetowej EKG.

Dodam też, że w rozmowach z nami nasi partnerzy wskazywali na potrzebę takiego wydarzenia, na którym mogą upublicznić swoje projekty, że same komunikaty czy debaty online nie wystarczą, lecz potrzebna jest tego typu możliwość spotkania się. I Europejski Kongres Gospodarczy, co nas cieszy, jest idealnym miejscem na takie prezentacje.

To, co już mogę ujawnić, to fakt, że podczas kongresu zostanie ogłoszonych wiele ciekawych projektów, raportów i różnych inicjatyw naszych partnerów – i to zarówno ze strony administracyjno-rządowej, jak i biznesu oraz partnerów spoza Polski.

Wydarzeniem, które na trwałe już wpisało się w krajobraz EKG, jest osobna przestrzeń poświęcona startupom. Czego w tym roku mogą się spodziewać uczestnicy European Tech and Start-up Days?

Po raz kolejny zobaczymy dobry zestaw nowych projektów, nowych biznesów startupowych. Swoje projekty zgłosiło aż 170 firm. Pozytywnie zaskoczyła nas nie tylko liczba zgłoszonych projektów, ale także ich jakość. W wydarzeniu weźmie udział wybranych 100 projektów, a spośród nich zostanie wyłonionych 18 finalistów. Tradycyjnie podczas Start-up Challenge wybierzemy najlepszą szóstkę.