Wyniki finansowe Budimeksu za ubiegły rok, a przede wszystkim perspektywy na ten rok spodobały się inwestorom. Na zamknięciu wczorajszej sesji kurs akcji budowlanej spółki zwiększył się do 56 zł, co oznacza wzrost w porównaniu z sesją poprzednią o 6,7 proc. Obroty przekroczyły 8,4 mln zł. Budimex podał wczoraj, że zysk netto w IV kw. wyniósł 31,6 mln zł. To o 75 proc. więcej niż rok wcześniej i ponad 40 proc. więcej od średniej oczekiwań analityków. Na poziomie operacyjnym wynik był o 10 proc. lepszy od oczekiwań (25,4 mln zł). W całym roku zysk sięgnął 105 mln zł wobec 15 mln zł rok wcześniej.

Ale inwestorom szczególnie spodobały się plany na ten rok. Spółka liczy, że mimo spowolnienia w gospodarce jej portfel zamówień na ten rok wzrośnie z 3,7 mld zł do 8 mld zł. Głównym źródłem dochodów będą kontrakty infrastrukturalne. Ponieważ częściowo są one finansowane ze środków unijnych, wpływ dekoniunktury na wyniki będzie mniejszy.