Artykuł przygotowany we współpracy z Krajowym Punktem Kontaktowym dla Funduszy Norweskich i EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii.

Transfer wiedzy i doświadczenia

Ważnym elementem Funduszy Norweskich i EOG jest wzmacnianie relacji dwustronnych z państwami-darczyńcami. Cel ten jest realizowany poprzez specjalnie wydzielony Fundusz Współpracy Dwustronnej. Ma on za zadanie usprawnić tworzenia sieci kontaktów, wymianę, dzielenie się i przekazywanie wiedzy, technologii, doświadczeń i dobrych praktyk.

Dla polskich instytucji to możliwość skorzystania z doświadczeń organizacji zagranicznej w obszarze tematycznym, którego dotyczy projekt, w tym najczęściej kwestii dotyczących zrównoważonego rozwoju i ekologii, a także wykorzystania nowych technologii. Korzyści ze współpracy bilateralnej odnoszą też instytucje po stronie państw-darczyńców. Współpraca stanowi również nowy impuls rozwojowy dla obu stron i przynosi efekt rozszerzenia sieci powiązań w różnych obszarach działalności.

Nawiązywanie współpracy to wiele korzyści, dlatego zarówno strona polska, jak i Islandia, Liechtenstein i Norwegia zachęcają do nawiązywania partnerstw przy realizacji projektów. Jednym z narzędzi jest dodatkowa punktacja w procesie oceny złożonych projektów przyznawana za współpracę merytoryczną.

Programy w praktyce

Przykładem partnerstwa jest współdziałanie Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie z islandzką uczelnią i instytutem badawczym w zakresie gospodarowania odpadami z procesu produkcji żywności. Współpracę nawiązali również naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego i Norweskiego Uniwersytetu Nauk Stosowanych, którzy pracują nad modelem wsparcia niepełnosprawnych, młodych ludzi w okresie edukacji i wchodzenia na rynek pracy.

Przed restrykcjami związanymi z pandemią popularnym działaniem było wspieranie mobilności studentów – wyjazdy polskich studentów do uczelni z Islandii, Liechtensteinu, Norwegii oraz przyjazdy studentów z tych krajów do Polski. Inwestuje się także w mobilność pracowników uczelni, w tym tzw. job shadowing, czyli naukę pracy przez jej bezpośrednie obserwowanie. W ramach programu Badania Podstawowe zaproponowano wsparcie mobilności naukowców w celu umiędzynarodowienia polskiej nauki.

Program Kultura dał szansę na realizację wspólnych, międzynarodowych wystaw, koncertów, przedstawień teatralnych, warsztatów i innych wydarzeń edukacyjno-kulturalnych.

Autopromocja
BLACK WEEKEND

Roczny dostęp do treści rp.pl za pół ceny

KUP TERAZ

Nawiązana współpraca w obszarze zwalczania przestępczości zapewnia funkcjonariuszom organów ścigania dostęp do nowych technologii i odpowiednich szkoleń. Wzmacnia także współpracę krajowych i międzynarodowych organów ścigania takich jak Eurojust, Europol, Interpol czy Frontex.

Po więcej informacji o konkursach realizowanych z Funduszy Norweskich zapraszamy na strony: www.eog.gov.pl i www.facebook.com/FunduszenorweskieEOG

Artykuł przygotowany we współpracy z Krajowym Punktem Kontaktowym dla Funduszy Norweskich i EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii.