Nadzwyczajne walne zgromadzenie ATM zmieniło dziś skład rady nadzorczej spółki zarządzającej centrami danych. Ograniczyło liczebność rady do 5 osób, unieważniło jedną z uchwał z poprzedniego zgromadzenia, odwołało z rady Grzegorza Domagałę (dyrektor w DI BRE Banku ) oraz powołało do niej Piotra Misztala, związanego z branżą private equity.

Przed zgromadzeniem rezygnację z zasiadania w radzie złożyła Kinga Stanisławska, kandydatka zgłoszona w 2015 roku przez Aviva OFE, które sprzedało akcje spółki w wezwaniu ogłoszonym przez Grupę MCI.

Obecnie radę ATM tworzą oprócz Piotra Misztala: Cezary Smorszczewski, Maciej Kowalski, Tadeusz Czichon i Jacek Osowski.

Piotr Misztal (nie mylić z posłem Samoobrony) jest partnerem i współwłaścicielem w Value4Capital, firmy private equity inwestującej w spółki średniej wielkości w Europie Środkowej. W 1998 r. tworzył warszawskie biuro Riverside Europe Partners. W 2007 roku dołączył do SGAM Eastern Europe Fund, w którym jako partner i członek komitetu inwestycyjnego odpowiadał za transakcje w Polsce i regionie.

SGAM przekształcono w Amundi Private Equity Funds, z którego wydzielono w 2011 r. V4C. Tworzy ją trzech partnerów, pracujących wspólnie od 2007 r. Prezesem zarządzającym V4C jest Bill Watson, a trzecim partnerem Jacek Pogonowski, którego część inwestorów może pamiętać z pracy dla Barings Private Equity Partners oraz zaangażowania tej firmy w giełdowej firmy, np. Internet Group.

Misztal ukończył zarządzanie na Canadian International Management Institute oraz dyplom Moscow State Instititue ze stosunków międzynarodowych.