- W lutym bezrobocie jeszcze wzrośnie (i może przekroczyć 13 procent). (...) Od marca spodziewamy się jego systematycznego spadku, a od września jego stabilizacji - powiedziała wiceminister pracy Czesława Ostrowska.

- Zawsze największe wzrosty bezrobocia notowane są zimą. Dodatkowym czynnikiem są obecnie trudne warunki atmosferyczne. Praca w budownictwie praktycznie zamarła. Mamy nadzieję, że na wiosnę nastąpi wzrost zatrudnienia - dodała minister pracy i polityki społecznej, Jolanta Fedak.

Na początku lutego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS) informowało, że w styczniu 2010 roku bezrobocie wzrosło do 12,8 procent z 11,9 procent w grudniu. Oficjalne dane za styczeń Główny Urząd Statystyczny opublikuje 23 lutego.