Spółka dostała koncesję na handel olejami napędowymi na kolejowych stacjach paliw. Obowiązuje ona od 20 lipca br do 31 grudnia 2030. Na jej podstawie spółka będzie prowadzić sprzedaż paliw, początkowo, na dwunastu kolejowych stacjach paliw, zlokalizowanych w całej Polsce (Węgliniec, Kamieniec Ząbkowicki, Grudziądz, Toruń, Żurawica, Kraków Płaszów, Stalowa Wola - Rozwadów, Nowy Sącz, Tarnów, Czechowice Dziedzice, Białystok i Czeremcha). Na nich wszyscy przewoźnicy kolejowi będą mieć zapewniony dostęp do paliwa, niezbędnego do zapewnienia ruchu pociągów z wykorzystaniem napędu spalinowego (np. szynobusy).

Dotychczas w większości kolejowe stacje paliw były użytkowane i eksploatowane przez PKP Cargo Dzięki decyzji URE PKP Energetyka zamierza płynnie (bez zakłóceń w pracy) przejąć te, które objęte są otrzymaną koncesją. Po rozpoczęciu na nich działalności spółka rozpocznie proces inwestycyjny, związany z całkowitą odbudową obiektów. PKP Energetyka będzie starać się również o rozszerzenie koncesji na pozostałe kolejowe stacje paliw.

Spółka argumentuje, że dzięki podjętym przez nią działaniom wszyscy przewoźnicy kolejowi będą mieli zapewniony równorzędny dostęp do kolejowych stacji paliw. - To dla nas ważny krok w rozwoju firmy i dywersyfikacji prowadzonej działalności - mówi Tadeusz Skobel, prezes PKP Energetyka S.A. - Aby otrzymać koncesję musieliśmy spełnić szereg wymogów. Jestem głęboko przekonany o tym, że przeprowadzone inwestycje wpłyną na poprawę obsługi wszystkich naszych partnerów biznesowych.