Krzysztof Jędrzejewski, główny akcjonariusz Kopeksu, kupił za 10,25 mln zł pakiet akcji Mostostalu Zabrze od kontrolującego tę spółkę Zbigniewa Opacha. Wczoraj akcje Mostostalu zdrożały do 2,64 zł, o ponad 1,9 proc., chociaż w ciągu dnia kurs doszedł nawet do 2,75 zł.

Jędrzejewski kupił 5 mln akcji po 2,05 zł. Zwiększył swój udział w  spółce z ok. 3 proc. do 6,24 proc. (a do 6,4 proc. łącznie z podmiotem powiązanym). Jak powiedział „Rz", nie potrafi na razie powiedzieć, czy będzie kupował kolejne akcje. – To będzie zależało od rynku, sytuacji spółki i ceny – tłumaczył. Przyznał, że firma jest interesująca.

– W ostatnich latach wyszła na prostą, wiele zostało zrobione. Ma duży potencjał – ocenił.

Opach tłumaczy sprzedaż swoich akcji Jędrzejewskiemu chęcią bliższej współpracy.

– Z akcjonariuszem Kopeksu mamy wspólną strategię dla firm, których głównymi akcjonariuszami jesteśmy. Chcemy, by Kopex i Mostostal Zabrze działały razem w budownictwie energetycznym – powiedział „Rz" Opach.