Zrównoważony rozwój łańcucha dostaw – w jakiej części łańcucha ESG jest twoja firma?

Zrównoważony rozwój stał się istotnym aspektem nowoczesnych przedsiębiorstw. Ponieważ firmy dążą do zmniejszenia swojego śladu węglowego i promują odpowiedzialność społeczną, muszą przyjąć całościowe podejście do swojej działalności ESG.

Publikacja: 18.04.2024 09:00

Zrównoważony rozwój łańcucha dostaw – w jakiej części łańcucha ESG jest twoja firma?

Materiał partnera: Polskie Stowarzyszenie ESG

Chociaż tradycyjne spojrzenie na handel sugeruje, że kraje po prostu sprzedają gotowe towary lub oferują usługi, większość handlu (w tym międzynarodowego, stanowiącego ok. 70 proc.) odbywa się obecnie za pośrednictwem łańcuchów wartości (GVC), które obejmują sprzedaż usług, surowców i komponentów, często wielokrotnie dystrybuowanych (do różnych pośredników), zanim zostaną wykorzystane do wytworzenia produktów końcowych, które trafią do konsumentów na całym świecie.

Zrównoważony rozwój łańcucha dostaw

Zrównoważony rozwój łańcucha dostaw odnosi się do wpływu środowiskowego, społecznego i ekonomicznego całego łańcucha dostaw firmy, czyli wszystkich przedsiębiorstw pozostających w relacji biznesowej danej firmy.

W miarę jak rosną obawy związane ze zmianami klimatycznymi czy wyczerpywaniem się zasobów, przedsiębiorstwa w coraz większym stopniu widzą znaczenie zrównoważonych praktyk w swoich łańcuchach dostaw.

Śledząc ustawodawstwo unijne dotyczące raportowania ESG, można dojść do prostej konkluzji, że wielkość firmy determinuje jej zainteresowanie tematyką zrównoważonego rozwoju łańcucha dostaw. Nic bardziej mylnego.

Każda firma jest częścią jakiegoś łańcucha wartości: czy to jako firma monitorująca poziom zrównoważonego rozwoju swojego łańcucha (Head of Supply Chain), czy jako firma „raportująca” swój poziom zrównoważonego rozwoju do klienta, któremu sprzedaje produkty lub usługi.

Każdy zatem odgrywa swoją rolę w łańcuchu wartości (czasem nawet dwie równocześnie), by dzięki współpracy nabywcy i dostawcy zaangażowanych w łańcuchy wartości promować prawa człowieka, ochronę środowiska, odporność na zmiany klimatyczne, etyczne praktyki biznesowe, wzrost gospodarczy sprzyjający włączeniu społecznemu i rozwój społeczności.

Technologia ze wsparciem dla ESG

Rozumiejąc zależności firm w łańcuchu dostaw i ich potrzeb w obszarze monitoringu poziomu ESG dostawców i/lub własnej certyfikacji, innowacyjna technologia staje się krytycznym czynnikiem sukcesu na ścieżce ku zrównoważonemu rozwojowi globalnego i lokalnego biznesu. Technologia, która zaproponuje platformowe narzędzie umożliwiające ocenę firm zgodnie z kryteriami ESG w prosty i zgodny ze standardami sposób oraz transparentne funkcjonalności do monitoringu firm partnerskich z łańcucha dostaw.

Firmy posiadające wysokie międzynarodowe kompetencje w zakresie big data, budowania scoringu oraz rozwiązań technologicznych już wypracowały rozwiązania wspierające procesy ESG.

Wystarczy zaufać sprawdzonemu partnerowi i zrobić kolejny krok w budowaniu odpowiedzialnego i zrównoważonego łańcucha dostaw w twojej firmie. Więcej na synesgy.pl.

Materiał partnera: Polskie Stowarzyszenie ESG

Materiał partnera: Polskie Stowarzyszenie ESG

Chociaż tradycyjne spojrzenie na handel sugeruje, że kraje po prostu sprzedają gotowe towary lub oferują usługi, większość handlu (w tym międzynarodowego, stanowiącego ok. 70 proc.) odbywa się obecnie za pośrednictwem łańcuchów wartości (GVC), które obejmują sprzedaż usług, surowców i komponentów, często wielokrotnie dystrybuowanych (do różnych pośredników), zanim zostaną wykorzystane do wytworzenia produktów końcowych, które trafią do konsumentów na całym świecie.

Pozostało 81% artykułu
Materiał partnera
Skuteczność event marketingu. Trudne i proste zarazem
Materiał partnera
Rola organizatorów kongresów w promowaniu zrównoważonych praktyk
Materiał partnera
El Padre - Najlepsza agencja eventowa w Polsce
Dodatki
Wyjątkowe miejsce na gastronomicznej mapie Warszawy
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie
Dodatki
Pokolenie Z w dobie AI a programy lojalnościowe
Dodatki
Przez żołądek do serca pracownika