Na studia - studia MBA, podyplomowe

Podniesienie kwalifikacji, rozwój zdolności menedżerskich, rozszerzenie kontaktów, szansa na zdobycie nowej wiedzy i na przekwalifikowanie się – wszystko to oferują studia podyplomowe oraz MBA.

Publikacja: 28.08.2023 14:00

Na studia - studia MBA, podyplomowe

Foto: Adobe Stock

Dzisiaj studia MBA (Master of Business Administration) można ukończyć na wielu uczelniach. Trzeba tylko wybrać odpowiedni program, najlepiej z międzynarodowym certyfikatem, na uczelni mającej doświadczenie w tej dziedzinie. Warto też wziąć pod uwagę opinie absolwentów.

W czasie studiów można nawiązać cenne kontakty, wymienić pomysły z innymi przedsiębiorcami, mentorami, potencjalnymi inwestorami. To dodatkowa, także bardzo cenna zaleta programów MBA.

Cenne certyfikaty

Przy wyborze uczelni i programu warto sprawdzić, w jakim trybie jest on realizowany (stacjonarnie, niestacjonarnie). Uczelnie często mają w swojej ofercie zajęcia hybrydowe wykorzystujące platformy e-learningowe.

Dobrze, jeśli program studiów został zweryfikowany przez zewnętrzną organizację potwierdzającą standardy nauczania. Bardzo cenione są akredytacje EQUIS (European Quality Improvement System), AACSB (The Association to Advance Collegiate Schools of Business) czy AMBA (Association of MBAs). AMBA akredytuje konkretne program MBA, natomiast EQUIS i AACSB przyznają akredytacje instytucjonalne wydziałom uczelni wyższych lub szkołom biznesu prowadzącym programy MBA.

Każda uczelnia, zanim dostanie taki certyfikat, podlega kontroli. Chodzi głównie o poziom realizowanego programu. A potem organizacje akredytacyjne czuwają, by jakość się nie pogorszyła.

Różne bloki tematyczne

Absolwenci MBA mogą liczyć na wyższe zarobki niż absolwenci studiów wyższych licencjackich, a także magisterskich na najlepszych uczelniach. Muszą jednak poznać cały ekosystem firmy, którą mają zarządzać. Dlatego studia MBA obejmują wiele bloków tematycznych.

Studenci uczą się czytać i interpretować sprawozdania finansowe, skutecznie realizować plany marketingowe, opracowywać strategie rozwoju. Ale nie tylko. Wiele uwagi poświęca się również etyce w biznesie, rozwijaniu zdolności komunikacyjnych oraz umiejętności funkcjonowania w dynamicznym środowisku biznesowym.

Teoria plus praktyka

Niesłabnącym powodzeniem cieszą się także studia podyplomowe, dzięki którym można poszerzyć wiedzę zdobytą na studiach licencjackich, magisterskich lub inżynierskich. Czasami nowe kompetencje są potrzebne po to, by zmienić profesję. Dotyczy to na ogół osób, które po latach pracy czują wypalenie zawodowe, albo doskwiera im brak możliwości dalszego rozwoju.

Wybierając studia podyplomowe, trzeba zwrócić uwagę na program. Chodzi nie tylko o to, jakie przedmioty zostały przewidziane. Liczy się również sposób przekazywania wiedzy. Na wielu kierunkach słuchacze powinni zdobywać nie tylko wiedzę teoretyczną, ale także praktyczną. Program powinien obejmować ćwiczenia, warsztaty, a w przypadku kierunków technicznych - również laboratoria. Duże znaczenie ma również dorobek wykładowców mierzony nie tylko stopniami naukowymi, ale też talentem dydaktycznym. Warto poszukać opinii absolwentów na ten temat.

IT w czołówce

Bardzo dużą popularnością cieszą się studia związane z branżą IT, analityką danych, e-marketingiem, cyberbezpieczeństwem, informatyką śledczą oraz zdalnym zarządzaniem. Chętnie wybierane są takie kierunki jak: big data, inżynieria danych, programista stron internetowych, pełnomocnik ds. bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, e-marketing, e-commerce czy biznes internetowy. Na kierunkach tych można studiować w wielu krajowych uczelniach, nie tylko w tych największych.

W ostatnich latach pojawiły się również takie kierunki jak: zarządzanie zespołem zdalnym, zarządzanie kryzysowe, zarządzanie sytuacją kryzysową w ochronie zdrowia, kształcenie zdalne. Szkoły wyższe poszerzają zajęcia z architektury IT o systemy chmurowe i oferują studia przygotowujące do zawodu specjalisty Data Science. W ofertach są także kierunki przeznaczone dla menedżerów i szefów zespołów, np. psychologia przywództwa. Osoby, które planują rozwój zawodowy w korporacjach międzynarodowych, mogą zainteresować się studiami z zakresu zarządzania (w języku polskim i angielskim), audytu i międzynarodowych standardów sprawozdawczości.

Humaniści też mają w czym wybierać

Spore zainteresowanie kierunkami związanymi z IT, zarządzaniem i podnoszeniem kompetencji menedżerskich nie oznacza, że kierunki humanistyczne poszły w zapomnienie. Pracodawcy cenią tzw. kompetencje miękkie i przywiązują do nich dużą wagę podczas rekrutacji.

Niesłabnącym powodzeniem cieszy się więc psychologia, psychologia w biznesie i coaching, zwłaszcza poszerzony o zajęcia z mentoringu. Takie studia są przeznaczone dla liderów, szkoleniowców oraz tych, którzy chcieliby w przyszłości się tym zajmować.

Więcej w dodatku tematycznym „Studia MBA, studia podyplomowe", jaki ukaże się 31 sierpnia 2023 r.

• Dlaczego warto studiować również po uzyskaniu dyplomu szkoły wyższej

• Najciekawsze kierunki studiów podyplomowych na polskich uczelniach

• Które programy MBA cieszą się największym prestiżem wśród menedżerów

• Jak duży wpływ na karierę zawodową mają studia podyplomowe i MBA

Dzisiaj studia MBA (Master of Business Administration) można ukończyć na wielu uczelniach. Trzeba tylko wybrać odpowiedni program, najlepiej z międzynarodowym certyfikatem, na uczelni mającej doświadczenie w tej dziedzinie. Warto też wziąć pod uwagę opinie absolwentów.

W czasie studiów można nawiązać cenne kontakty, wymienić pomysły z innymi przedsiębiorcami, mentorami, potencjalnymi inwestorami. To dodatkowa, także bardzo cenna zaleta programów MBA.

Pozostało 91% artykułu
Materiał partnera
Opera prezentuje pierwszą, testową wersję przeglądarki Opera One R2
Dodatki
Hype, halucynacje i koszty
Dodatki
Komunikacja i promocja z dużymi obostrzeniami
Dodatki
Cyfryzacja, robotyka i wzmocnienie geriatrii
Materiał Promocyjny
Mity i fakty – Samochody elektryczne nie są ekologiczne
Dodatki
Wciąż wprowadzane za wolno