– Po wybuchu pandemii, kiedy trzeba było działać szybko, poruszając się po zupełnie nieznanym terenie, biznes zareagował bardzo szybko, sprawnie i odpowiedzialnie. Pierwsze działania dotyczyły informowania o kwestiach bezpieczeństwa, ale też przestawienia się na pracę zdalną. Od początku biznes był też zaangażowany w działania na rzecz interesariuszy – powiedziała Marzena Strzelczak, prezeska i dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu (FOB).

Wrocławska firma ELiX przekazała największym wrocławskim lecznicom płyny do dezynfekcji. Przedstawiciele spółki EliX podkreślają, że od początku pandemii wspierają walkę z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Dotychczas firma przekazała kilkadziesiąt tysięcy sztuk płynów do dezynfekcji rąk ELiX Handrub. Darowizny trafiły głównie do wrocławskich szpitali i placówek medycznych.

– Rok 2020 był wyjątkowo trudnym sprawdzianem odpowiedzialności osobistej oraz korporacyjnej. Ta bezprecedensowa sytuacja, w które wszyscy się znaleźliśmy, wymagała i w dalszym ciągu wymaga szczególnych działań. Wspieranie społeczeństwa szczególnie na regionalnym poziomie jest jednym z naszych priorytetów – mówi Waldemar Stasiak, dyrektor MB EliX.

We Wrocławiu wsparcie otrzymały największe lecznice, m.in.: Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego, Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej, Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza oraz 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej.

ELiX to producent odświeżaczy powietrza z ponad 20-letnim doświadczeniem na rynku. Obecnie ich produkty pod marką Natural Fresh znajdują uznanie na całym świecie, gdyż firma jest nastawiona głównie na eksport i obecni są w 72 państwach. Produkują m.in. dla takich motoryzacyjnych gigantów jak Michelin czy Goodyear.

Z kolei Ultimo SA jest jedną z firm zarządzających wierzytelnościami w Polsce. Specjalizujemy się w zakupie konsumenckich wierzytelności masowych, szczególnie sektora finansowego i pożyczkowego oraz w windykacji należności przeterminowanych.

W tym roku firma dołączyła do akcji „Danie dla Seniora" zorganizowanej przez Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego.

–  To projekt, który wspiera zarówno potrzebujących, jak i wrocławską gastronomię. Przekazaliśmy środki finansowe, w ramach których wrocławska restauracja Pod Papugami przygotowała obiady – pełnowartościowy, ciepły posiłek specjalnie z myślą o osobach starszych – podaje firma.

Akcją „Danie dla Seniora" zostali objęci najstarsi mieszkańcy Wrocławia, których sytuacja zdrowotna i materialna była bardzo trudna, szczególnie w czasach pandemii.

– Taka pomoc ma ogromne znaczenie, zwłaszcza że tylu starszych samotnych ludzi nie ma szansy codziennie zjeść ciepłego dania – uważają przedstawiciele firmy Ultimo.

Przedsiębiorstwa swoje działania z zakresu CSR w czasie pandemii najczęściej kierowały do własnych pracowników i klientów, a co trzecie przedsiębiorstwo angażowało się w pomoc szpitalom i domom opieki.

Biznes: kupował sprzęt ochrony osobistej dla lekarzy, pielęgniarek, ale też domów opieki społecznej. Kupowano także m.in. sprzęt dla szpitali czy przychodni lub przekazywano środki na ten cel.

Przedsiębiorstwa podejmowały również działania przeciw skutkom ekonomicznym kryzysu, organizując szereg bezpłatnych webinarów, konsultacji czy odraczając terminy płatności.

57 proc. firm przekazało na walkę z pandemią pieniądze, 59 proc. środki materialne i usługi, a 67 proc. czas i umiejętności pracowników.

Aktywność firm w czasie pandemii wychodzi naprzeciw oczekiwaniom społecznym. Jak wynika z badania przeprowadzonego przez Havas Media Group na grupie 1095 dorosłych Polaków, 61 proc. respondentów oczekuje od firm zaangażowania w walkę z epidemią.

Według nich biznes powinien wspierać w pierwszej kolejności służbę zdrowia (61 proc. odpowiedzi), pracowników (54 proc.) i prowadzić działania ograniczające skutki kryzysu (53 proc.).

Respondenci badania „Menedżerowie CSR", przeprowadzonego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, wskazują na liczne korzyści płynące z wdrażania CSR w firmach.

Obok pozytywnego wpływu np. na motywację czy podniesienie świadomości pracowników w zakresie etyki wysoko ocenione zostały korzyści takie jak: zwiększenie rozpoznawalności marki, poprawa relacji ze społecznościami lokalnymi, podniesienie poziomu zaufania klientów.