Materiał powstał we współpracy z Eko Cykl Organizacja Odzysku Opakowań

Jak dużym pracodawcą jest Eko Cykl Organizacja Odzysku Opakowań S.A.?

Beata Gaczyńska:

Firma jest małym przedsiębiorcą, zatrudniamy kilkadziesiąt osób i współpracujemy z kilkunastoma mikroprzedsiębiorcami świadczącymi specjalistyczne usługi outsourcingowe. Jednakże w kategoriach efektywności jesteśmy tytanem pracy: w trakcie kilkunastu lat funkcjonowania wpłynęliśmy na zebranie i przekazanie do recyklingu kilku milionów ton odpadów opakowaniowych oraz przeszkoliliśmy na temat standardów selektywnej zbiórki odpadów kilkanaście milionów ludzi. Zawdzięczamy to jakości zarządzania naszą firmą.

Czy firma wspierała pracowników w czasie pandemii? W jaki sposób?

Jako firma świadczymy usługi odporne na covid, wręcz niezbędne w trakcie pandemii, bo dbające o środowisko naturalne. Coraz więcej badań naukowych i ekspertyz wykazuje związek smogu i zanieczyszczenia powietrza z sytuacją kryzysową wywołaną przez pandemię. Nie ustajemy w wysiłkach o czyste środowisko, wierząc, że jest to profilaktyka przeciwko mutacjom wirusów i bakterii nieznanych człowiekowi. W czasie pandemii postawiliśmy na bardzo ważną sprawę: maksymalne zabezpieczenie sanitarne pracowników, na koszt firmy. Zakupiliśmy m.in. mnóstwo sprzętu i środków higieny, udostępniliśmy pracownikom samochody firmowe, by mogli bezpiecznie dojeżdżać do pracy z pominięciem komunikacji miejskiej.

Firma chwali się, że pielęgnuje takie wartości, jak uczciwość, partnerstwo, efektywność wykorzystania zasobów strategicznych czy kreatywność. Jak one sprawdzają się w codziennej działalności?

Wartości sprawdzają się, zapewniając nam ponad 20-letni stały rozwój mimo wielu przeciwności losu związanych z nieuczciwą konkurencją, zmianami przepisów utrudniających funkcjonowanie i zmieniających jego zasady. Dzięki tym wartościom zawsze możemy liczyć na naszych pracowników, że staną na wysokości zadania i przeprowadzą firmę przez te zmiany. To dzięki dbałości o pracowników i ich poczuciu bezpieczeństwa, a także dzięki efektywności i optymalizacji informatycznej, obsługujemy rekordową dla naszej branży liczbę przedsiębiorstw. Pochwały, kwiaty czy słodycze, które z wdzięczności za miłą obsługę klienci wy- syłają naszym pracownikom, nie są dla nas zaskoczeniem. Referencje, które chwalą naszą postawę wobec klienta, często powodują że w oku kręci się łza wzruszenia i dumy. To kwestia doboru ludzi, pasujących do kultury organizacyjnej firmy, która kładzie akcent na właściwe wartości, jak: etos pracy, rzetelność czy uczciwość. To nie jest łatwa sztuka. Często jednak lubimy mówić o sobie „dream team", bo mamy przekonanie, że tak właśnie jest.

Stabilność zatrudnienia, dobra atmosfera w pracy, wsłuchiwanie się w potrzeby pracowników i dbanie o ich rozwój – za to pracownicy cenią pracodawców. W państwa firmie też kładzie się na to nacisk?

W naszej firmie największym atutem jest atmosfera – nasze biuro łączy ludzi, dla których szczególną wartością jest ochrona przyrody. Ma to przełożenie na naszą codzienność i projekty, których się podejmujemy. Ta autentyczność w działaniu i spójność celów prywatnych i służbowych powodują, że jesteśmy skuteczni biznesowo. Praca, która jest jednocześnie pasją i misją naprawiania świata, daje wielką satysfakcję! To rodzi ogromne zaangażowanie i gwarantuje rozwój firmy, co przekłada się na stabilność i możliwości profesjonalnego zarządzania kadrami.