70 proc. pacjentów, a w tej grupie dominowały kobiety w wieku 40-60 lat, skarżyło się na dolegliwości będące skutkiem zakażenia wirusem SARS-CoV-2, które utrzymywały się nawet pięć miesięcy po wyjściu ze szpitala.

Ustalono, że ryzyko tzw. długiego covidu rośnie u osób, które mają choroby współistniejące i były wentylowane mechanicznie.

Stwierdzono też, że kobiety poniżej 50. roku życia były pięciokrotnie mniej skłonne do zgłaszania poczucia całkowitego wyzdrowienia. dwa razy częściej zgłaszały zmęczenie, siedem razy częściej miały zadyszki. Ponad połowa z 327 ocenianych w tym badaniu pacjentów nie czuła, że w pełni wyzdrowiała siedem miesięcy po wypisie ze szpitala.

Tylko 29 proc. z 1077 badanych pacjentów czuło, że w pełni wyzdrowiało. Ponad jedna czwarta miała klinicznie istotne objawy lęku i depresji, 12 proc. miało objawy zespołu stresu pourazowego, 17 proc. miało łagodne zaburzenia poznawcze, 46 proc. miało niższą sprawność fizyczną niż grupa kontrolna. Występowanie dwóch lub więcej chorób współistniejących i otrzymywanie wentylacji mechanicznej dodatkowo zwiększało ryzyko pojawienia się długiego covidu

Przed przyjęciem do szpitala 68 proc. pacjentów pracowało w pełnym wymiarze godzin, ale 18 proc. z nich nie wróciło do pracy, a 19 proc. musiało zmienić sposób pracy z powodu długotrwałych skutków choroby.

Więcej