W ocenie CDC korzyści z wykorzystania szczepionek opartych o technologię mRNA przewyższają ryzyko jej użycia.

Wśród nastoletnich chłopców w wieku 12 do 17 lat, u których ryzyko wystąpienia zapalenia mięśnia sercowego po szczepionce mRNA jest wyższe niż u dziewcząt, badacze z CDC szacują, że każdy milion szczepień dwoma dawkami pozwala zapobiec 5,7 tys. zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2, 215 hospitalizacjom, 71 przyjęciom na oddział intensywnej terapii i dwom zgonom w związku z COVID-19.

Jednocześnie na każdy milion zaszczepionych drugą dawką nastolatków w tej grupie wiekowej przypada od 56 do 69 przypadków zapalenia mięśnia sercowego.

Eksperci z CDC podkreślają, że niektóre z tych zapaleń mają charakter łagodny.

Wśród dziewcząt w wieku 12-17 lat każdy milion szczepień dwoma dawkami pozwala zapobiec 8,5 tysiącom zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2, 183 hospitalizacjom, 38 przyjęciom na oddział intensywnej terapii i jednemu zgonowi.

Jednocześnie na każdy milion zaszczepionych drugą dawką nastolatek w tej grupie wiekowej przypada od 8 do 10 przypadków zapalenia mięśnia sercowego.

- U osób w wieku 18-24 lata stosunek korzyści do ryzyka jest znacznie korzystniejszy - podkreśliła badaczka CDC, dr Megan Wallace.

U kobiet w wieku 18-24 lata każdy milion szczepień dwoma dawkami zapobiega 14 tysiącom przypadków COVID-19, 1 127 hospitalizacjom, 93 przyjęciom na oddział intensywnej terapii i 13 zgonom. W grupie tej może wystąpić od 4 do 5 przypadków zapalenia mięśnia sercowego.

U mężczyzn w wieku 18-24 lata każdy milion szczepień dwoma dawkami zapobiega 12 tysiącom przypadków COVID-19, 530 hospitalizacjom, 127 przyjęciom na oddział intensywnej terapii i trzem zgonom.W grupie tej może wystąpić od 45 do 56 przypadków zapalenia mięśnia sercowego.